Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fra Hjerkinn til Grønland

Forsvarsbyggs unike naturrestaureringsprosjekt i skytefeltet på Hjerkinn på Dovrefjell har fra starten av vekket stor interesse. Rett før sommeren hadde prosjektet besøk fra Danmark.

Klaus Iversen og Torben Ebbensgaard fra  COWI i Danmark jobber tett med forsvaret i Danmark, og helt konkret med  et mulig naturrestaureringsprosjekt av et skytefelt på Grønland.

Rett før sommerferien var de derfor på besøk i Hjerkinn skytefelt for å lære om norgeshistoriens største naturrestaurering og de erfaringer vi så langt har i prosjektet.

Svein Solli fra Forsvarsbygg og forsker Dagmar Hagen fra NINA (Norsk institutt for naturforskning) orienterte om prosjektets organisering, status og videre arbeider. I tillegg ble danskene gitt en grundig befaring rundt om i skytefeltet. Blant annet fikk danskene se med sine egne øyne at sporene etter mangeårig militær aktivitet nå er i ferd med å bli visket ut:

Stridsvogntraseer, skytevoller og andre fysiske anlegg er nå fjernet, og sakte men sikkert er naturen i ferd med å ta over igjen det gamle skytefeltet, som på sikt skal bli en del av Nord-Europas største sammenhengende fjelløkosystem.

- Dette er et unikt miljøprosjekt og det er gledelig at prosjektet vekker interesser utenfor Norges grenser, uttaler Svein Solli. Solli har, sammen med blant annet Hagen, vært svært sentral i planleggingen og gjennomføringen av prosjektets omfattende  restaureringsarbeid. Dette har blant annet bestått i utplanting av 25 000 vierplanter på den tidligere testsletta i skytefeltet,  og  en innovativ håndtering av forurenset masse. Miljøekspert, botaniker og forsker Hagen supplerer:

- Forsvarsbygg Skifte eiendom er med på å sikre at det tidligere skytefeltet, på hele 165 kvadratkilometer, blir til et verneområde med helt unike naturverdier. Det er et viktig arbeid som legges merke til i internasjonale forskningsmiljøer.

Overlevde vinteren
Årets ryddesesong er nå i full gang og en gledelig nyhet er at de mange utplantede vierplantene, som skal gi grunnlag for fremtidens vegetasjon på testsletta, har overlevd vinteren. I tillegg satte man i slutten av juni ut ytterlige 2 000 vierplanter på massedeponiet på Storranden i feltet.

 

Tekst og foto: Trond Enemo


Bildetekster:
HOLD AVSTAND: Moskus er et vanlig syn på Hjerkinn

SPORENE FJERNES: På Haukberget er stridsvogntraseene og skytevollene  fjernet. Nå vil vegetasjonen sakte men sikkert  ta over igjen området

KAN DU SE VEGEN?  Dagmar og Svein stående i det som tidligere var en veg men som ble fjernet som en del av prosjektets «pilot»/utvikling av metode for fjerning av veg

STORSLÅTT: Danskene ble tydelig imponert av både prosjektet og av de vakre omgivelsene og dialogen var svært bra. Fra venstre: Dagmar Hagen (NINA), Torben Ebbensgaard (COWI), Svein Solli (Forsvarsbygg) og Klaus Iversen (COWI)

HARDFØR: Vierplanter satt ned på den tidligere HFK-sletta har klart seg gjennom vinteren 

 

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.