Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Grønn varme til Jørstadmoen

Nå er det miljøvennlig oppvarming av Jørstadmoen leir utenfor Lillehammer. Varme fra bioenergi er nå koblet på fjernvarmenettet i leiren. I tillegg er leirens infrastruktur kraftig rustet opp.

- Ved bruk av bioenergi blir det en årlig reduksjon på cirka 1 000 tonn CO2 i forhold til fossile brensler, i dette tilfellet olje. Det tilsvarer cirka 108 eneboliger, uttalte prosjektleder Atle Maurud i Forsvarsbygg. Torsdag den 25. juni ble begivenheten markert i leiren med signering av protokoller og avtaler.

Bra for miljøet, bra for økonomien
Det var leder Utleieservice, Jarle Hansen i Forsvarsbygg, som på vegne av eiendomssjef Ole Anders Spikkerud, formelt overleverte prosjektet videre til Forsvaret, ved plasskommandant oberst Carl Christian Stikbakke. Prosjektet er samkjørt med Forsvarsbyggs energiledelsesprosjekt.

Maurud forklarer:

- Dette er fremtiden, og er bra både økonomisk og miljøvennlig, ved at fyringsutgiftene også reduseres. Vi har fjernet ni oljekjeler, i tillegg til at det er lagt tre kilometer med fjernvarmeledninger. Fremtidige bygg kan enkelt kobles på varmen.

Forsvaret fornøyd

Og Forsvaret var selv svært fornøyd med leveransen og oberst Stikbakke takket alle for et godt gjennomført prosjekt, inkludert Cyberforsvarets EBA koordinator på Jørstadmoen, Rune Nilsson.

- Det er ekstra hyggelig at Forsvaret er fornøyd, vi er til for dem, fortsetter Maurud og Hansen samstemt.

- Vi har lykkes gjennom godt og tett samarbeid med alle parter, både internt i Forsvarsbygg, med leverandørene, og med Forsvarets folk. Alle har vært løsningsorienterte, fleksible og behjelpelige, og ikke minst, det har vært dyktige arbeidere hos entreprenøren, sier Maurud videre.

I tillegg til den "grønne varmen" er infrastruktur som vann, kloakk og rørsystemer utvidet i leiren for å legge til rette for kommende planlagte byggeprosjekter.

- Vi øker dermed kapasiteten på dagens og fremtidens leir, vi har tilpasset traseer og satt "fotavtrykk" for fremtidige bygg, utdyper Maurud.

Lokale firma
Det er den lokale entreprenøren Løype Anleggsdrift fra Gausdal som har hatt infrastrukturkontrakten, mens Caverion har hatt kontrakten knyttet til utfasing av de gamle fyringssentralene. Kjøp av varmt vann skjer via Oplandske bioenergi AS.

Oplandske bioenergi AS holder til på Biri og forsyner i dag også Jørstadmoen skole og Jorekstad fritidsbad med fjernvarme. Deres anlegg er nå utvidet og fjernvarmeledninger lagt helt frem til leirgjerdet.

 

Bildetekst:
TEMARBEID. Mye arbeid ligger bokstavelig talt i bakken. Her foran en åpnet infrastrukturkum.: Fra venstre: Roy Åge Nesset, (Caverion AS), Arne Ellingsen (Arenaleder/Forsvarsbygg), Tom A Brendbakken (Caverion AS), Ånung Løype, (Løype Anleggsdrift AS), Petter Løype (Løype Anleggsdrift AS), Atle Maurud (Prosjektleder/Forsvarsbygg), Jens Petter Raanaas ( Hjellnes Consult AS), Trond Arne Aas(Porteføljeforvalter Forsvarsbygg), Tom Marius Aamot (Cyber CKT ), oberst Carl Fredrik Stikbakke (Plasskommandant/Forsvaret), Rune Nilsson (EBA koordinator,/ Cyberforsvaret), Ivar Sundet (Prosjektleder/Forsvarsbygg), Jarle Hansen (Leder Utleieservice/Forsvarsbygg) og Øyvind Hillestad (COWI AS).

FORNØYD PLASSKOMMANDANT: Oberst Stikbakke og Jarle Hansen.

Tekst og foto: Trond Enemo

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.