Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hårberg skole og Ørland hovedflystasjon

Ørland kommune og Forsvarsbygg var enige om å ta et felles ansvar for Hårberg skole og fikk utarbeidet felles takst. Ut i fra en helhetsvurdering, med skolens beliggenhet og mulighet for bruk av skolen til byggherrekontor, har Forsvarsbygg tilbudt kjøp for teknisk verdi.

Det er gjennomført omfattende konsekvensutredning for utbyggingen av Ørland hovedflystasjon som en del av arbeidet med reguleringsplanen. For Hårberg skole viser konsekvensutredningen og beregningene av støynivå at forholdene ikke blir vesentlig verre, men skolen vil berøres av økt antall flyavganger. Forsvarsbygg vil tilby støyisolering av skolen for å overholde grenseverdier for innendørs støynivå.

Barns læringsmiljø er viktig, og ut i fra en helhetsvurdering er man kommet frem til at skolens situasjon kan være bedre med en flytting, da skolens beliggenhet ved flystasjonens hovedport ikke er ideell og lokalene egner seg godt til Forsvarsbyggs byggherrekontor for utbyggingen av flystasjonen. Ørland kommune og Forsvarsbygg var enige om å ta et felles ansvar og fikk utarbeidet en felles takst. Forsvarsbygg har tilbudt kommunen å kjøpe skolen for teknisk verdi, 78 millioner kroner, og anser dette som et realistisk tilbud.

For vurdering av støybelastningen til skolen er det tatt utgangspunkt i Klima- og miljøverndepartementets retningslinje T-1442 som gir anbefalte grenseverdier for støy. Denne retningslinjen legges til grunn ved nybygging eller etablering av ny eller vesentlig endring av en virksomhet. Der det er mulig vil det bli gjort bygningsmessige tiltak for å oppnå akseptabelt innendørs støynivå.

Reguleringsplanen, som vil inneholde grenseverdier for støy og derigjennom avbøtende tiltak, er per 30. mars 2015 til sluttbehandling i Kommunal- og regionaldepartementet.

Les mer om planleggingen og utbyggingen av kampflybase Ørland her.

Foto: Ørland kommune

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.