Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

I front for å digitalisere byggebransjen

Forsvarsbygg leder an i arbeidet med å digitalisere byggenæringen. Høgskolen på Gjøvik bidrar med den nyeste kunnskapen på feltet.

Forsvarsbygg har inngått en samarbeidsavtale med Høgskolen i Gjøvik. Det skal sikre tilgang til de siste resultatene innen forskning og utvikling innen BIM.

Den vil også bidra til at miljøet på HiG (NTNU fra 1.jan 2016) kan utvikle seg, og anvende Forsvarsbyggs plan- og byggeprosjekter til studentarbeider gjennom bachelor- og masteroppgaver. Hvis vi lykkes vil dette danne grunnlag for EU-prosjekter i regi av HiG. 

Samarbeidsavtalen vil bidra til kompetansebygging, implementering av BIM, erfaringsutveksling og en gjensidig utvikling av kunnskap. Vi ønsker å ligge i front av utviklingen, sier en offensiv og løsningsorientert direktør Erik Øimoen i Forsvarsbygg.

Påvirker bransjen
Forsvarsbygg er en offentlig aktør og Norges største eiendomsforvalter. Det betyr at markedet lytter til hva vi gjør.
 Det er også vårt ansvar for å bidra til innovasjon i næringen. Dette påvirker samfunnet og byggenæringen i ønsket retning. Ny kunnskap er viktig for å gjøre det, sier Øimoen.

Omsetter teori i praksis
Samarbeidet med Høgskolen på Gjøvik skal gjøre det lettere å omsette forskning og utvikling i praksis. Samarbeidet omfatter også informasjonssikkerhet i byggeprosjektene.

 Forsvaret er vår største kunde. Det setter særlige krav til riktig behandling av sensitive digital informasjon, sier Øimoen.

Langsiktig samarbeid
Fra og med 1. juli 2016 er det et krav at Forsvarsbygg, Statsbygg og Sykehusbygg kun anvender åpne digitale standarder internt og i samhandel med sine samarbeidspartnere. Det krever ny kunnskap, nye arbeidsmetoder og prosesser.

Vi anser avtalen med Forsvarsbygg som starten på et langsiktig samarbeid som vil styrke begge parter og åpne opp muligheter for felles, gode forsknings- og utviklingsprosjekter, inklusive studentprosjekter, sier prosjektleder for samarbeidet Bjørn Godager og dekan Torbjørn Skogsrød på Høgskolen på Gjøvik.

HiG i det nye NTNU
HiG er en av tre høyskoler som fra 01.januar 2016 slås sammen med NTNU. NTNU blir med det Norges største universitet og et kraftsentrum for teknologifag. Det gir en stor faglig bredde, noe som gir spennende muligheter. Arbeidet med å finne formen på nye NTNU foregår for fullt.

Målet er å lage Norges mest spennende, innovative og største universitet. Målet er å videreutvikle kvaliteten i forskning og undervisning og løse samfunnsoppdraget enda bedre partene klarer hver for seg.

Bildetekst: Samarbeidet med Forsvarsbygg gir muligheter for felles forsknings- og utviklingsprosjekter. Fra venstre: Prosjektleder Bjørn Godager og dekan Torbjørn Skogsrød fra Høgskolen i Gjørvik.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.