Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ingen vinner kampen alene

Forsvarsbygg deler Kripos’ bekymring om mafiatilstander i den norske byggenæringen. - Det må sterke virkemidler til for å stoppe utviklingen, sier direktør Erik Øimoen i Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg har tatt en aktiv rolle i å skape en felles front mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Bedre interne retningslinjer skjerpede krav til underleverandører, et bredt samarbeid med offentlige byggherrer, fagforeninger og offentlige myndigheter er noen eksempler.

- Skal vi komme disse problemene til livs, må vi dele kunnskap. Ingen vinner denne kampen alene, sier Øimoen.

Styrket kontroll

Forsvarsbygg jobber med en styrket kontroll og oppfordrer til å tipse myndighetene i større grad.

- Forsvarsbygg fremmer ordnede og gode arbeidsforhold. Da er det vårt og bransjens ansvar å informere myndighetene om konkrete prosjekter hvor vi mistenker ulovlig virksomhet, sier Øimoen.

Nye virkemidler

Forsvarsbygg er Norges største eiendomsforvalter og sørger for eiendom der Forsvaret kan lære, øve og bo.

- Forsvarsbygg har et stort ansvar. Derfor søker vi aktivt etter nye virkemidler for å avdekke og forebygge sosial dumping og annen arbeidslivskriminalitet. Da er det avgjørende at myndighetene og bransjen jobber sammen om tiltak. De må være praktiske og gi en reell effekt på bygge- og anleggsplassene. Sentral godkjenningsordning og ID-kort i sanntid er gode virkemidler, sier Øimoen. 

Politiet på banen

I følge Øimoen er Politiet samfunnets viktigste virkemiddel for å bekjempe de mafialiknende tilstandene. Grunnen er, i følge Øimoen, at andre aktører ikke har de samme virkemidlene og myndigheten til å nøytralisere organisert kriminalitet.

- For å lykkes er vi avhengig av at politiet setter av tilstrekkelige ressurser til å avdekke og etterforske organisert kriminalitet innenfor byggebransjen, sier Øimoen.

Løser utfordringene i samarbeid

Politiet kan imidlertid ikke løse oppgaven alene. Forsvarsbygg mener det er et potensiale for et styrket samarbeid mellom de offentlige myndighetene.

- Det er de samlede ressursene som gir effekt over tid. Men da må de koordineres godt. Og så bør Politiet fortsette sitt gode arbeid å ta en tydelig rolle i arbeidet, sier han. 

Tettere samarbeid

Forsvarsbygg ønsker seg et tettere samarbeid mellom offentlige myndigheter og aktørene i bransjen. Mer erfaringsdeling, koordinerte aksjoner, deling av etterretningsinformasjon osv. er viktige stikkord. Det vil også støtte de seriøse aktørene.

- Skal vi lykkes, må vi for innse at vi må ta i bruk sterkere virkemidler. Kampen står nå om hvilken fremtid vi ønsker oss i bransjen, avslutter Øimoen.

Viser vei

For litt siden omtalte Bygg.no den nye veilederen for lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. I samarbeid med andre offentlige byggherrer og DIFI har Forsvarsbygg bidratt til å utvikle en veileder i beste praksis for kontroll av lønns og arbeidsvilkår i bygge- og anleggsprosjekter og renhold.

- Forsvarsbygg er opptatt av å dele sine erfaringer med bransjen for å fremme ordnede og gode arbeidsforhold. Veilederen er tuftet på dette, sier direktør Erik Øimoen i Forsvarsbygg.

Se veilederen og mer informasjon her: http://forsvarsbygg.no/Arkiv/2015/Setter-bransjestandard-mot-sosial-dumping/

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.