Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Inngår kontrakt for hovedinfrastruktur til F-35 - Ørland

Forsvarsbygg har inngått kontrakt med Thor Gjul AS om fremføring av hovedinfrastruktur for nye F-35 kampfly på Ørland hovedflystasjon.

Entreprisen omfatter blant annet grunnarbeid, veiarbeider, og tilknytning av infrastruktur.

– Avtaleinngåelsen for etableringen av hovedinfrastruktur er en viktig milepæl i etableringen av hovedbasen for F-35, sier Jens Levi Moldstad, plan- og utbyggingssjef i Forsvarsbygg kampflybase. Vi er godt fornøyd med interessen for oppdragene i bygge- og anleggsbransjen. Thor Gjul AS har gitt det beste tilbudet og har gjennom konkurransen vist at de er godt forberedt til oppdraget, sier Moldstad. Forsvarsbygg har valgt generalentreprise som kontraktsform. I kontrakten vil det blant annet bli satt begrensninger til maksimalt to ledd med underentreprenører under generalentreprenøren.

Prosjektet for hovedinfrastruktur til F-35 omfatter blant annet nye rør for vann, avløp og overvann til F-35-området, nye fjernvarme- og fjernkjølerør fra ny energisentral som skal bygges og videre til eksisterende admini-strativt område ved flystasjonen. I tillegg skal det leggest ny IKT-infrastruktur til F-35-området og nye adkomstveger med tilhørende gang- og sykkelveger fra eksisterende veger på flystasjonen og til F-35 området.

Anleggsarbeidet er planlagt å starte i sommer, og skal være ferdigstilt desember 2016.

Forsvarsbygg legger vekt på gode og ordnede forhold for tilreisende bygg- og anleggsarbeidere og har etablert første del av anleggshotellet i nærheten av det største bygge- og anleggsområdet på flystasjonen. Anleggshotellet er et midlertidig bygg hvor det tilbys bespisning og overnatting. Her vil også de ulike entreprenørene ha sine anleggskontorer.

Les mer om planlegging og bygging av kampflybase her.

Illustrasjon: Fremtidig bebyggelse for nye kampfly F-35. Forsvarsbygg kampflybase

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.