Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Jakter miljøgifter i Bodø

Forsvarsbygg startet denne uka en omfattende miljøundersøkelse av grunnen på flyplassen i Bodø.

Hver gang Forsvarsbygg overlater et område til andre gjøres det en grundig miljøkartlegging. Hvis det blir oppdaget forurensing i grunnen blir det ryddet opp i samråd med miljømyndighetene.

Omfattende undersøkelser

Kartleggingen i Bodø skal pågå i perioder ut over våren og sommeren, og resultatene vil være klare til høsten. Etter det blir det besluttet hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes.

Årets undersøkelser omfatter området rundt flystripa i forbindelse med at Avinor skal overta driftsansvaret for flyplassen neste sommer. Det øvrige området på flystasjonen blir undersøkt senere. Både Avinor og Bodø kommune har gjennomgått planen og alle deres innspill er tatt med i arbeidet.

Alt skal på bordet

Forsvarsbygg har gjort flere undersøkelser tidligere for å kartlegge hvor det kan finnes forurensing etter mer enn seksti år med flyplassdrift i Bodø. Det er også gjort intervjuer med både nåværende og tidligere ansatte på flystasjonen for å undersøke om noen kan huske episoder eller at det i gamle dager har vært etablert fyllinger av noe slag som ikke er registrert på kart.

-          I denne fasen skal det graves og tas prøver ved gamle tankanlegg, ved hangarer, kjente avfallsdeponi og langs hele rullebanen. Alt skal på bordet. Målet er at flyplassen skal være kartlagt og eventuelt renset før Avinor overtar driftsansvaret, forteller prosjektleder miljø i Forsvarsbygg, Torgeir Mørch.

Norges Geotekniske Institutt er ansvarlig for å ta prøver og få disse analysert.

-          Det er viktig for oss i Forsvarssektoren at dette gjøres av en helt uavhengig instans så ingen skal være i tvil om resultatene, understreker Mørch.

NRK Nordland var tilstede da Forsvarsbygg startet kartleggingen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.