Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kampflybase: Konkurransen om Vedlikeholdsbygget i gang

Forsvarsbygg åpner nå konkurransen for oppføringen av vedlikeholdsbygget til nye kampfly F-35 ved Ørland hovedflystasjon. Første del av konkurransen er å prekvalifisere leverandører som vil få mulighet til å gi tilbud på byggingen av vedlikeholdsbygget.

– Vi opplever stor interesse for våre oppdrag, og håper på god deltakelse også i denne konkurransen, sier Jens Levi Moldstad, plan- og utbyggingssjef i Forsvarsbygg kampflybase.

Snart oppstart på skvadronbygget
Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsbygg i oppdrag å etablere nødvendige bygg og anlegg for etablering av hovedbase for nye kampfly F- 35 på Ørland hovedflystasjon. Forsvarsbygg er godt i gang med planleggingen og de forberedende arbeidene for byggestart av det første bygget til F-35. Det planlegges oppstart bygge- og anleggsarbeider til skvadronbygget i løpet av denne våren.

12000 kvadratmeter stort
Vedlikeholdsbygget plasseres sammen med øvrige bygg og anlegg til de nye kampflyene i den nordlige delen på Ørland hovedflystasjon. Byggets hovedfunksjon er å tilby egnede og nøkterne fasiliteter for de forskjellige vedlikeholdsbehovene knyttet til F-35. Bygget skal blant annet inneholde haller for vedlikehold og vasking av flyene samt rom for støttefunksjoner og undervisningsrom. Bygget vil bli på ca 12 000 m2 BTA og vil hovedsakelig bli oppført i plasstøpt betong.

Forventet byggestart i år
Konkurransen er kunngjort i Doffin og fristen for å svare på kvalifikasjonsgrunnlaget er satt til 10.april 2015, kl.12.00. Kun de leverandører som blir invitert vil få mulighet til å motta konkurransegrunnlaget til høsten. Forsvarsbygg vil velge de leverandører som best oppfyller kravene til teknisk og faglige kvalifikasjoner. Forsvarsbygg har valgt generalentreprise som kontraktsform. Forventet byggestart er i slutten av inneværende år.

Bygge- og anleggsvirksomhet for på flystasjonen og Forsvarsbygg har lagt vekt på ordnede og trygge boforhold for entreprenørenes bygge- og anleggsarbeidere i gjennom en egenforpleiningsrigg hvor tilreisende arbeidere innkvarteres.

Les mer om planlegging og bygging av kamplfybase her.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.