Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kampflybase og LO inngår samarbeidsavtale

Forsvarsbygg og Landsorganisasjonen i Norge (LO) inngår avtale om å ha en representant fra LO ved byggingen av kampflybase ved Ørland hovedflystasjon.

– Ordnede arbeidsforhold på byggeplassen står i høysetet for oss og vi er glade for å ha LO med på laget i dette arbeidet. Helse, sikkerhet og arbeidsmiljø er viktige forutsetninger for etablering av nye bygg og anlegg til nye kampfly, F-35. Forsvarsbygg etablerte tidlig kontakt med LO, myndigheter og organisasjoner for å legge til rette for en trygg og sikker bygge- og anleggsvirksomhet med ordnede arbeidsforhold, sier Jens Levi Moldstad, plan- og utbyggingssjef i Forsvarsbygg kampflybase.

Godt arbeidsmiljø
Forsvarsbygg ønsker oversiktlige og ryddige lønns- og arbeidsforhold i henhold til Forskrift om allmenngjøring av byggeplasser i Norge og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Gjennom avtalen og samarbeidet med LO-representanten på byggeplassen på Ørland hovedflystasjon vil byggherren og arbeidstakerorganisasjonen sammen stå sterkere i arbeidet med oppfølging av regelverket for arbeidsmiljø med blant annet allmenngjøringsloven og forskrift om informasjons- og påseplikt, og innsynsrett. LO-representanten vil inngå i byggherrens organisasjon slik det er vanlig på store offentlige byggeplasser.
– Vi har god erfaring med å ha representanter på byggeplasser og er godt fornøyde med å få følge tett opp ved Forsvarsbyggs bygge- og anleggsaktivitet på Ørland. Samtidig vil vi bidra til å skape et godt arbeidsmiljø med blant annet holdningsskapende virksomhet for SHA og HMS, sier Kristian Tangen, distriktssekretær i LO Sør-Trøndelag.

Ordnede forhold
I løpet av våren starter byggingen av skvadronbygget for F-35 og det vil etter hvert bli en økende byggeaktivitet på flystasjonen. – Etableringen av avtalen med LO tror vi vil gi god gevinst i samarbeidet om å etablere en bygge- og anleggsplass med stort fokus på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, tilføyer Jens Levi Moldstad.

Bo- og administrasjonsområdet etableres som en egen leir inne på flystasjonen, skjermet med eget gjerde, hvor LO-representanten vil disponere kontor sammen med byggherren, Forsvarsbygg og de ulike entreprenørene. Forsvarsbygg legger vekt på gode og ordnede forhold for tilreisende bygg- og anleggsarbeidere og er i gang med etablering av et anleggshotell ved bygg- og anleggsområdet.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.