Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kontraktsinngåelse om vedlikeholdsbygg for F-35

Forsvarsbygg har inngått kontrakt med HENT AS om oppføring av vedlikeholdsbygget for nye kamp-fly F-35 på Ørland hovedflystasjon.

-Avtalen bidrar til å sikre fremdriften for vårt viktige oppdrag med å sette Ørland i stand til å ta i mot de nye kampflyene, sier Jens Levi Moldstad, plan- og utbyggingssjef i Forsvarsbygg.
Kontrakten gjelder byggingen av vedlikeholdsbygget som etableres i nærheten av skvadronbygget, som Forsvars-bygg startet byggingen av i mai i år. Vedlikeholdsbygget plasseres sammen med øvrige bygg og anlegg til de nye kampflyene i den nordlige delen på Ørland hovedflystasjon.

Forsvarsbygg opplever stor interesse for anbudskonkurransene og totalt ble syv leverandører prekvalifisert til denne konkurransen. Entreprisen er en generalentreprise.
– Vi er fornøyde med kontraktsinngåelsen, og har en godt kvalifisert leverandør. Nå ser vi frem til byggestarten på nyåret, sier Moldstad. Bygget planlegges ferdigstilt i 2017.

Byggets hovedfunksjon er å tilby egnede og nøkterne fasiliteter for de forskjellige vedlikeholdsbehovene knyttet til F-35. Bygget skal blant annet inneholde haller for vedlikehold samt rom for støttefunksjoner og undervisningsrom. Bygget vil bli på ca 12 000 kvm BTA og vil hovedsakelig bli oppført i betong.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.