Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

La Forsvarsbygg låne penger

Myntgata 2-kvartalet står tomt mens Forsvarsbygg leier lokaler 300 meter unna. La oss være de første til å si at slik hadde det ikke trengt å være.

Myntgata 2 har en av Oslo sentrums fineste beliggenheter. Det er ingenting Forsvarsbygg heller vil enn å flytte inn i våre egne historiske bygninger like ved murene til Akershus festning. Som en profesjonell eiendomsaktør er det med beklagelse at vi ser på at byggene i dag står tomme, mens vi må leie lokaler i det private markedet.

Nedslitt

Som ansvarlig arbeidsgiver er det samtidig slik at før vi kan flytte 350 medarbeidere inn i lokalene, må de tilfredsstille gjeldende lover og forskrifter. Det kommer vi ikke unna.

Våre egne, og eksterne, eksperter har konkludert med at den fredete bygningsmassen fra 1800-tallet har et sterkt behov for tilpasning for å oppfylle dagens krav til arbeidsmiljø. I tillegg må helt nødvendige sikkerhetsmessige tiltak gjennomføres for at Forsvarsbygg skal kunne drive sin virksomhet forsvarlig. Det vil utløse byggtekniske forskrifter i forhold til brann, elektro/tele/data, inneklima og universell utforming. I tillegg bør bygningene bygges om innvendig, slik at arealet kan utnyttes mer effektivt med plass til langt flere kontorarbeidsplasser. Jo flere man får plass til, jo mer kan man redusere forsvarssektorens totale utgifter til innleide kontorarealer i Oslo sentrum.

Mangler penger

Å sette i stand bygningene koster penger. Utredningene anslår at det vil koste 400 millioner for å gjøre jobben skikkelig, og 200 millioner for å bare gjøre det som er strengt nødvendig. En slik investering finnes det ikke penger til.

Det blir hevdet i Aftenpostens artikkel 6. november at et kontorbygg i Oslo sentrum aldri ville stått tomt med en privat aktør som eier. Det er nok riktig. Hovedgrunnen til dette er at private eiendomsaktører har andre rammer enn Forsvarsbygg. De kan låne penger for å sette eiendommer i utleiemessig stand. Vi derimot, må vente med å oppgradere byggene til det finnes rom for å prioritere det innenfor den investeringsrammen som Stortinget bevilger oss årlig. Hadde vi kunnet finansiere den påkrevde fornyelsen ved å låne penger, ville både Myntgata 2, og andre bygg vi forvalter, kunne blitt satt i stand og tatt i bruk langt raskere. Kostnadene ville blitt fordelt over flere år, på samme måte som et vanlig boliglån. Våre rammer gjør at byggene kan bli stående tomme mens vi leier i påvente av finansiering. Dette er verken smart eller effektivt, og det er skattebetalerne som tar regninga.

Tenke nytt

Forsvarssektoren prioriterer de byggeprosjektene som er avgjørende for at Forsvaret kan forsvare landet vårt. Det er ikke vanskelig å forstå. Men konsekvensen av dette er eksempler som Myntgata 2. Ved å endre Forsvarsbyggs rammebetingelser, og sette oss i stand til å utvikle eiendom i et langsiktig perspektiv, kunne man løst både Forsvarets operative og eiendomsmessige behov på en bedre, billigere og mer effektiv måte.

Frode Sjursen,
administrerende direktør

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.