Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Oppfører kontorbygg for Kampflybase

I forbindelse med den planlagte utbyggingen på Ørland hovedflystasjon etablerer Forsvarsbygg midlertidig kontorbygg. Det vil benyttes i bygge- og anleggsperioden, som starter til våren. Det lokale firmaet FosenHus AS er tildelt jobben med å bygge kontorbygget.

– Vi er godt i gang og i rute med forberedelser til byggestarten av skvadronbygget til våren, sier plan- og utbyggingssjef Jens Levi Moldstad i Forsvarsbygg kampflybase.

Kontorbygget lokaliseres til et riggområde som etableres innenfor flystasjonens avgrensning, sammen med blant annet en forpleiningsrigg. Kontorbygget er direkte tilknyttet bygge- og anleggsvirksomheten i forbindelse med utvikling av hovedflystasjonen. Bygget skal overleveres fra totalentreprenør FosenHus AS i mars 2015. Deretter skal Forsvarsbygg foreta nødvendig innredning slik at bygget vil være klart til bruk i april. Oppstart på tomten fant sted i desember i fjor.

Midlertidig bygg
Det planlagte bygget skal bestå av prefabrikkerte bygningselementer og får et bruksareal på ca. 300 kvm. Det dimensjoneres for en håndfull arbeidsplasser og et møterom samt tilhørende støttefunksjoner. De fleste brukerne av kontoret vil være ansatte i Forsvarsbygg og konsulenter innleid i forbindelse med utbyggingen av hovedflysta-sjonen. - Elementbygget er en midlertidig innretning som planlegges fjernet da utbyggingen er ferdig. Det kan her være mulig med gjenbruk gjennom salg og flytting av bygget, sier Moldstad.

Ordnede forhold
Kontorbygget plasseres ved forpleiningsriggen som også etableres før byggestarten til våren. - Det legges vekt på ordnede og gode boforhold for bygge- og anleggsarbeiderne og vi er nå i gang med å evaluere tilbud mottatt i konkurransen for å tilby forpleiningsrigg, sier Moldstad. Forsvarsbygg er godt i gang med planleggingen av kampflybasen og har flere pågående anbudskonkurranser.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.