Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Oppstart befaring for støytiltak

For å etterleve bestemmelsene satt i reguleringsplanen for Ørland hovedflystasjon starter Forsvarsbygg med befaring av de ti første boligene.

Dette skjer for å ha et grunnlag for videre planlegging av arbeidet med støytiltak for boliger. Omfang av eventuelle støytiltak som tilbys aktuelle boligeiere vil avhenge av beliggenhet og hvilken bygningskonstruksjon boligen har. Boligene som nå er valgt ut har ulike bygningskonstruksjoner og gir viktig informasjon til den videre planleggingen av prosjektet med støydempende tiltak. Befaringene av de første ti boligene gjennomføres i høst.

Vi tar sikte på å fortsette befaring av resterende boligmasse i 2016 og 2017.

Det vil bli gjort befaring av boligene, både innvendig og utvendig, blant annet for å klarlegge lyddempende egenskaper. Dette gjøres etter godkjent beregningsmetode. Resultatene vil igjen danne utgangspunkt for om det er behov for å gjøre tiltak, hvilke tiltak som blir tilbudt, og senere utført. Forsvarsbygg vil tidligst sende ut tilbud om støydempende tiltak til de første boligeierne vinteren 2016/17, etter godkjenning i Stortinget sommeren 2016.

Forsvarsbygg har inngått avtale med Multiconsult og det er de som vil gjennomføre befaringene og videre utredninger av eventuelle tiltak. De aktuelle huseierne vil bli kontaktet på forhånd og motta mer utfyllende informasjon. Vi vil også komme med forslag til dato for befaring. Selve befaringen vil normalt ta 1,5 time. Det er viktig at vi får faktisk tilgang til boligen. Uten en gjennomført befaring kan vi ikke starte prosessen som leder frem til nødvendige tiltak.

Forsvarsbygg presiserer at boliger som er tilbudt innløsing, i hovedsak boliger i rød sone, ikke er omfattet av befaringene som nå skal gjennomføres.

Dersom noen ønsker ytterligere informasjon eller ønsker å ta opp ting med Forsvarsbygg, kan dette gjøres på flere måter. Vi er å treffe når vi har kontordag hver mandag på Ørland rådhus, møterom Borgklinten. Naboer til Ørland hovedflystasjon og andre som måtte ønske å prate med oss er velkomne til å ta kontakt. Du kan også ta kontakt med Forsvarsbygg på e-post: post@forsvarsbygg.no.

For mer informasjon om planleggingen og utbyggingen av Ørland hovedflystasjon les mer: www.forsvarsbygg.no/kampflybase

 

 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.