Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Reitan

Nå starter arbeidet for fullt i Forsvarsbygg med etablering av prosjektene for Forsvaret. Det skal fortsatt etableres en rekke nye bygg og infrastruktur lokalisert på Reitan og i Bodøregionen.

Forsvarsbygg fikk bla rett etter nyttår i oppdrag fra Forsvarsdepartementet om å utarbeide et beslutningsunderlag på et flerbruksbygg på Reitan. Oppdraget er gitt til Multiconsult, Stein Halvorsen arkitekter og Norconsult, som har underskrevet rammeavtalen med Forsvarsbygg hvor dette er første avrop. Beslutningsunderlaget skal være ferdig til november i år, og planlagt lagt frem for Stortinget våren 2016 og byggestart i 2017.

Samlokalisering
Forsvarsbygg har i samråd med Forsvaret, utarbeidet planer for eventuelle samlokaliseringer eller flyttinger av virksomhet i Bodø-regionen som en konsekvens av nedleggelsen av Bodø Hovedflystasjon.
I den første fasen forventer Forsvarsbygg at det utarbeides mellom 5-12 ulike prosjekter fra prosjekteringsgruppen, jf. vedtak om etableringen av Luftforsvaret. Videre så er det enkelte prosjekter som gjennomføres uavhengig av etableringen av Luftforsvaret på Reitan. Disse prosjektene planlegges bygget i perioden 2016-20 på Reitan.

Beslutning
Forsvarsdepartementet har vedtatt at Luftforsvarets ledelse skal etableres på Reitan innen 2020, og det skal også etableres et Nasjonalt luftoperasjonssenter og et programmeringssenter innen 2016.
Foreløpige analyser tilsier at prosjektene vil være både nybygg, ombygginger/tilpasninger for ledelsesbygget og arbeider i fjellanlegg. Videre planlegges det også diverse tiltak med tilhørende tilpasninger på Reitan til infrastruktur, veier og plasser.

Fremdrift
- Det at Forsvarsbygg nå inngår kontrakter med rådgiverne setter oss i stand til å ta fatt på oppgavene umiddelbart, samt holde et stort trykk i planleggingsarbeidet så lenge det måtte være behov for det. Vi har med disse kontraktene tilknyttet oss høy kompetanse, stor kapasitet og fleksibilitet når vi skal arbeide med til dels store og komplekse prosjekter. Forsvarsbygg gir med dette et klart signal til Forsvarsledelsen om at vi prioriterer prosjektene på Reitan høyt og tar oppgaven på største alvor, sier Erik Anders Helin, regionssjef i Forsvarsbygg.

Prosjekteringsgruppen
Rådgivergruppen som skal utarbeide de ulike forprosjektene i samarbeid med Forsvarsbygg kommer fra Multiconsult, Stein Halvorsen arkitekter, Norconsult og Forsvaret.

Bildetekst:
Oppstart: Forsvarsbygg har signert det første avropet på kontrakten til prosjekteringsgruppen som skal utarbeide flere prosjekter for Forsvaret i Bodøregionen. Fv: John Ommund Syvertsen, prosjektleder Forsvarsbygg, Erik Anders Helin, regionsjef Forsvarsbygg, Beate Eikrem, SH-arkitekter, Mona Ågnes, Norconsult, Stein Halvorsen, SH-arkitekter, Erik Mikalsen og Bjørnar Løvhaug, Multiconsult og Arnfinn Kleven, EBA-ansvarlig FOH.  (Foto: Infoavd FOH)

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.