Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rigget for trygge og ordnede boforhold

Anbudskonkurransen for forpleiningsrigg på Ørland er utlyst på Doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. I flere år fremover vil det være høy byggeaktivitet på Ørland hovedflystasjon.

- Ordnede overnattings- og forpleiningsmuligheter er viktig for entreprenørenes bygge- og anleggsarbeidere, og vi har tidlig vektlagt betydningen av dette, sier plan- og prosjekteringssjef Jens Levi Moldstad i Forsvarsbygg kampflybase.

Forsvarsbygg ønsker å etablere midlertidige bygg som skal levere slike tjenester til entreprenørene, og som skal by på trygge og ordnede boforhold. Dette skal sikres gjennom et tilrettelagt riggområde, som Forsvarsbygg vil sørge for at blir etablert og drevet på en forsvarlig måte. Her vil også entreprenørene ha sine kontorer. Følgende kriterier ligger til grunn for etablering og drift av forpleiningsriggen:

  •  Forsvarsbygg skal etablere riggområde
  •  Én aktør skal drifte forpleiningsrigg
  •  Enhetlige og gode boforhold
  •  Nytter erfaringer fra andre større relevante utbyggingsprosjekter (Rena leir, Østfold sykehus)

Forpleiningsriggen vil ligge på et eget område i nærheten av det største bygge- og anleggsområdet, skjermet med eget gjerde, som en egen leir inne på flystasjonen.

Samarbeid for trygge vilkår
Forsvarsbygg ønsker både Skatteetaten og Arbeidstilsynet velkommen som godt synlige aktører på Ørlandet, et samarbeid Forsvarsbygg har tatt initiativ til tidlig i forberedelsene til utbyggingen av Ørland hovedflystasjon.

På nyåret hadde Forsvarsbygg et møte med representanter fra Skatteetaten og Arbeidstilsynet. Hvilke krav Forsvarsbygg bør stille til entreprenører som får utbyggingskontrakter på Ørlandet var et av temaene på møtet.

- Fra Forsvarsbyggs side er det ønskelig at både Skatteetaten og Arbeidstilsynet er godt synlige for entreprenørene på Ørlandet fra starten av, sammen med andre samarbeidspartnere i dette viktige arbeidet, sier Moldstad. Det vil også være byggeaktivitet utenfor flystasjonens område og det legges opp til en god koordinering med involverte aktører.

Det er stor interesse for konkurransen for å tilby overnatting og forpleining til bygge- og anleggsarbeidere for utbyggingen av kampflybase på Ørland. Forsvarsbygg er godt i gang med planleggingen av kampflybase og har flere pågående konkurranser ute på Doffin.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.