Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rullebanen i Bodø klar for ti nye år

Forsvarsbygg har renovert hovedrullebanen i Bodø for vel 280 millioner kroner de siste årene.

Det var et tett samarbeid med alle aktørene på flyplassen i Bodø med å få renovert hovedrullebanen. Flyplassen var fullt operativt 24 timer i døgnet mens det samtidig var anleggsvirksomhet på deler av rullebanen. Det meste av anleggsvirksomheten har skjedd på nattetider.

Sikkerhetskrav
I løpet av vår og sommeren 2014 var det hektisk jobbing med å ferdigstille banen slik at den tilfredsstiller sikkerhetskravene til en av landets mest trafikkerte flyplasser. 90 store trailere fra Tyskland lastet med spesialgrus kom for å legge epoxy på rullebanen våren 2014.
- Luftforsvaret er fornøyd med jobben som er utført, og det bør også Bodøs innbyggere være, sa Bård Solheim, flyplassjef og sjef for 132 Luftving.
Bodø har fått en god og sikker flyplass som holder i mange år fremover. Rullebanen har nå veldig god friksjon, nedetiden er redusert, det er behov for færre inspeksjoner og sikkerhetsutfordringene vi hadde er redusert, sa Solheim.

«Ny» rullebane
Regionsjef i Forsvarsbygg, Erik Anders Helin, la vekt på at økt levetid for rullebanen i Bodø sikrer både Forvaret og det sivile samfunnets behov i lang tid fremover.
- Her er oppdraget løst på en god måte og flyplassen fremstår i dag i en vesentlig bedre tilstand enn den var før Forsvarsbygg startet på disse arbeidene. Disse arbeidene er utført med minimale negative konsekvenser for publikum og passasjerer underveis. Det er jeg veldig glad for og veldig fornøyd med, sa Helin under markeringen i Bodø.

Tall og størrelser
Formålet til de fire ulike prosjekter har vært å forlenge driftssikkerheten og levetiden på eksisterende rullebane med ca. 10 år. Omfanget har vært at rullebanen består av ca. 4100 betongplater (5m x 6m), reparere skader i betongdekket som er ca. 60 år gammel, legge epoxy friksjonsdekke, legge nye fuger og reetablere merking - inkludert epoxymerking.
Hovedentreprenører har vært Tom Staurbakk AS, A Moan AS, M3 Anlegg, L. Possehl & Co.

Strømforsyning: 52 MNOK
Nye kabelgrøfter: 7 000 m
Nye strømkabler: 20 000 m
Nye transformatorer, aggregat, kjøling, styringssystem m.m.

Strakstiltak prosjektet: 26 MNOK
Reparasjoner i betongdekket:300 stk
Spyling overvannsrør: 7000 m
Nye sandfang: 20 stk
Kum justeringer: 120 stk

Sikkerhetsområde prosjektet 70 MNOK
Spyling overvannsanlegg: 10 000 m
Punktreparasjoner overvannsanlegg: 85 stk
Rørrenovering (strømpe): 2 000 m
Nye drensledninger: 1 500 m
Massutskifting og terrengjustering: 65 000 m2
Ny asfalt på rulle/taksebaneskuldre: 6 000 m2

Rullebaneprosjektet 133 MNOK
Betongreparasjoner: 7 000 stk
Epoxy friksjonsdekke: 126 000 m2
Nye fuger: 45 000 m
Ny epoxymerking: 1 800 m2

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.