Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ryddingen spisses

Forsvarsbygg Skifte eiendom er i gang med en ny feltsesong på Hjerkinn. Anleggsaktiviteten er svært begrenset i den perioden prosjektet er inne i, og eksplosivrydding med manngard vil være hovedoppgaven i år.

- Vi vil fra i år jobbe aktivt med å fristille delområder i det tidligere skytefeltet, og dette vil naturligvis ha et spesielt fokus under ryddingen. Samtidig arbeides det med å definere hva som skal være endelig ryddenivå og akseptert restrisiko, slik at eksplosivryddingen og fristillingen kan gjennomføres i forhold til dette, uttaler prosjektleder Pål Skovli Henriksen.

Selve eksplosivryddingen vil i 2015 foregå i seks uker, der opptil 170 mannskaper vil være involvert hver uke. Før årets sesongstart er hele 443,5 tonn ammunisjonsrester og metallskrap samlet inn fra Hjerkinn skytefelt. I tillegg er 3 584 større blindgjengere (større enn 20 mm) destruert.

- Vi begynner nå å se konkrete resultater av vårt arbeid gjennom flere år og har derfor gått inn i en ny fase. Mange spor, anlegg og installasjoner er fjernet, og man kan med det blotte øyet se at det gamle skytefeltet er i ferd med å bli tilbakeført til naturen, sier Skovli Henriksen videre. Han minner også om selve grunnideen bak prosjektet:

Naturverdier
- Dette er et unikt miljøprosjekt. Vi er stolte av at vi er med på å sikre at det tidligere Hjerkinn skytefelt på hele 165 kvadratkilometer skytefelt blir til verneområde, noe som skaper Nord-Europas største sammenhengende økosystem i et område med helt unike naturverdier.

Veger
Prosjektet planlegges ferdigstilt i 2020, og etter prosjektplanen skal alle veier fjernes i 2019-2020. Avklaring om Snøheimvegens fremtidige skjebne fattes av Stortinget i 2017, og Forsvarsbygg Skifte eiendom forholder seg til det oppdraget vi har fått av offentlige myndigheter.

For å være sikre på å kunne ferdigstille prosjektet til 2020, kan det bli aktuelt å starte med å fjerne visse vegstrekninger fra og med 2017. Sammen med noen mindre veistubber er det særlig strekningen i Grøndalen mellom Maribu og Grisungvatni og deler av Lille Ringveg som er mest aktuelle å starte med. Flere bygg og mindre anlegg planlegges da også fjernet i løpet av 2017-2018, slik at det etter dette kun er bygg og anlegg igjen i skytefeltet som er helt kritisk for den siste delen av eksplosivryddingen frem til 2020.

  

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Prosjektleder Pål Skovli Henriksen, mobil 928 23 292


Foto: Conrad Rye-Holboe

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.