Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Skal utarbeide konsepter for mottaksleirer

Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsbygg i oppdrag å bistå Justis- og beredskapsdepartementet med å utrede og planlegge mottaksleirer for asylsøkere.

Behovet for mottaksplasser er stort, og nasjonalt er mye av relevant ledig bygningsmasse allerede tatt i bruk.

- Oppdraget Forsvarsbygg har fått går ut på å utarbeide konsepter for utforming av leirer bestående av modulbygg som lett kan settes opp og siden demonteres basert på de behovene justissektoren har, sier administrerende direktør Frode Sjursen i Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg har lang erfaring med etablering av leirer både i Norge og internasjonalt.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.