Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Stor interesse for kald krig

Forslaget til verneplan for militære bygg og installasjoner fra den kalde krigen er møtt med stor interesse landet rundt.

Om lag 120 bygg og anlegg over hele landet er foreslått vernet i arbeidet med «Landsverneplan for Forsvaret fase 2». Alle forteller de en historie fra perioden 1945 – 2000, der den kalde krigen står sentralt.

- Fra kysten i sør til Russland i øst har Forsvarsbygg anbefalt vern av så ulike ting som en patruljehytte og en fjellhangar bygget for atomangrep. Et viktig prinsipp for oss har vært å velge ut representative eksempler for ulike kategorier bygninger og anlegg, som hver forteller viktig historie på en god måte, sier direktør Haakon Øberg i Forsvarsbygg.

I denne planen foreslås det vern på ulikt vis av bygg og andre anlegg over hele landet. På Rygge, i Sørum, på Rennesøy, Sola, Gråkallen og Ørland, i Bodø, i Ramsund, på Bardufoss og på grensen til Russland. Blant mange andre steder.

Vurdering

Landsverneplanen har vært ute på høring. Noen har fått forlenget høringsfrist, men mange har nå svart. Spesielt mye oppmerksomhet har forslagene vakt i Bodø fordi den gigantiske fjellhangaren «Anlegg 96» ikke er foreslått fysisk vernet, men grundig dokumentert ved hjelp av bilder og video slik det blant annet er gjort med oljeplattformer.

- Vi skal nå gå gjennom gå gjennom høringsuttalelsene før vi sender vår endelige anbefaling til Forsvarsdepartementet. Vi har noen av Norges fremst eksperter på vern av militære kulturminner i Forsvarsbygg, og vi har et nært samarbeid med Riksantikvaren. Det gjenstår fortsatt noe arbeid, blant annet en grundig gjennomgang av alle høringskommentarene, før den endelige beslutningen tas om hva som skal vernes og på hvilken måte, sier Øberg.

Bruk

Han trekker fram bruken av et anlegg som et av flere viktige kriterier:

- Det er ingen tvil om at eiendommer som er i daglig bruk har en fordel i denne vurderingen. Bardufoss var svært sentral under den kalde krigen. Fjellanlegget der var i likhet med anlegget i Bodø bygd for å beskytte jagerfly mot atomangrep. Det er fortsatt i daglig bruk for Forsvaret, mens det i Bodø har vært ute av bruk i snart 20 år. Det er svært dyre anlegg å holde i drift. Aktiv bruk er det beste vern, sier Øberg.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.