Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Taksering i Bodø

Flyplassområdet i Bodø takseres for å sikre en ryddig og korrekt overgang til sivil drift.

Avinor overtar 1. august 2016 ansvaret for driften av flyplassen i Bodø fra Forsvaret. Samtidig overtar Avinor også råderetten over det arealet og de bygningene som hører til området rundt terminalen, rullebanestystemet osv.

Bare flyplassen
Denne overdragelsen gjelder bare det som trenges for å drifte flyplassen. Til sammen utgjør det ca 2 300 dekar. Det øvrige arealet som i dag utgjør Bodø hovedflystasjon er større. Det holdes utenfor.  Forsvaret skal fortsatt i mange år ivareta viktig drift og beredskap fra Bodø, selv om selve flyplassen blir sivil.

Spesialisert
En riktig takst er naturligvis like avgjørende for en ryddig overtagelse når det gjelder en flyplass som andre eiendommer. Men det er noe enklere å skaffe kompetente takstfolk til en bolig enn til en flyplass. Forsvarsbygg  bruker en uavhengig takst i alle salg og har etter konkurranse inngått kontrakt med Hjellnes Consult AS for å gjøre denne jobben i Bodø.

Erfarne
Det er en gruppe med bred kompetanse som gjør jobben. En av de tre fra Hjellnes er Olav Solbjør. Han var sist involvert i samme arbeidet på Rygge, men har erfaring tilbake til utbyggingen av Gardermoen, samt at han også har gjort lignende arbeid på Andøya, Bardufoss, Flesland og Værnes.
- Dette er ingen enkel oppgave. Vi nærmer oss utfordringen fra flere sider samtidig. Både har vi befart flyplassen og alle bygninger, men vi gjennomgår også store mengder dokumentasjon, forteller Solbjør.
- Arbeidet handler til dels om å beregne teknisk verdi, men vi må også beregne for eksempel et inntektspotensiale for rullebane og arealer for øvrig. Og så kompliserer det regnestykket  at Forsvaret fortsatt skal være i Bodø og er avhengig av for eksempel infrastruktur som delvis går inn i dette området, sier Solbjør.

Pålagt
I et så stort prosjekt vil det kunne være mange synspunkter på hvordan ulike elementer skal beregnes.  Det kan fort dreie seg om store beløp.
- Taksten er et viktig dokument for oss i Forsvarsbygg, ettersom vi er pålagt å forholde oss til markedspris. Noe annet ville være lovstridig, sier prosjektleder Frode Karlsen i Forsvarsbygg skifte eiendom.
- Siden Avinor er et aksjeselskap kommer også EØS-regler som skal hindre ulovlig statsstøtte inn i bildet. Så det er mange elementer å ta hensyn til, sier Karlsen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.