Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Utanriks- og forsvarskomiteen blei orientert om bygging av kampflybase

Forsvarsbygg orienterte om status for utbygginga av kampflybasen då Utanriks- og forsvarskomiteen besøkte Ørland hovudflystasjon, måndag 11. mai.

Komiteens reise til Ørland bestod i besøk både hos Ørland hovudflystasjon og Ørland rådhus. Ved Ørland hovudflystasjon hadde dei eit tett program, med mellom anna orienteringar fra flystasjonen om status for hovudflystasjonen og Luftforsvaret si omstilling. 

På Forsvarsbygg sin del av programmet fikk komiteen innblikk i status for utbygginga av kampflybasen. Orienteringa blei heldt av direktør Olaf Dobloug i det mellombelse dokumentsenteret som nett er ferdigstilt på bygg- og anleggsområdet på stasjonen.

Bildetekst: Utanriks- og forsvarskomiteen får sjå skisse over utbyggingsplanen under besøket i dokumentsenteret. (Foto: Forsvarsbygg kampflybase)

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.