Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

– I teten blant Norges grønneste bygg

Forsvarsbygg har bygget et av Norges mest energieffektive bygg. Tirsdag åpner Forsvarets logistikkorganisasjons nye administrasjonsbygg, Visund, på Haakonsvern.

Det nye bygget, som har fått navnet Visund etter Olav den Helliges sagaskip «Visund», er på om lag 2.200 kvadratmeter og rommer ca. 100 ansatte. Visund erstatter Haakonsverns depotbygg fra 1960-tallet.

16 kWh pr. m2 årlig
Visund vil ha tilnærmet netto null energiforbruk og har vært en del av ZEB-programmet (The Research Cen-tre on Zero Emission Buildings) som ledes av SINTEF og NTNU. I tett samarbeid med ZEB og leverandø-rene i prosjektet, har Forsvarsbygg utviklet et komfortabelt, lønnsomt og levedyktig bygg med veldig lav strømregning.
– Med det lave energibehovet på 16 kilowattimer pr. kvadratmeter pr. år, har bygget gått inn i teten blant Norges mest energieffektive bygg, sier prosjektleder i Forsvarsbygg, Arild Lunde. Til sammenlikning er normkra-vet i dag om lag 150 kilowattimer pr. kvadratmeter pr. år.

Solceller i Bergen
– Det er mange relativt enkle tekniske løsninger som til sammen gjør at vi oppnår nullenergimålet, deriblant 350 kvadratmeter med solcellepanel på taket, intelligent ventilasjon, solavskjerming og tilknytning til sjøvarmeanlegget på Haakonsvern. Beregninger som er i gjort i prosjektet, viser at det er mer solenergi å hente i Bergen enn man skulle tro. Vi tror at dette prosjektet kan ha stor overføringsverdi til andre byggeprosjekter, sier prosjektleder i Forsvarsbygg Linda Løtvedt Aas. Prosjektet har fått støtte fra Enova.

– Ildsjeler i Forsvarsbygg
– Det er viktig for Forsvarsbygg som offentlig byggherre å ligge i front på grønne byggeprosjekter som dette. Jeg er veldig stolt av å overlevere dette bygget fra Forsvarsbygg til FLO i dag. Ildsjeler i Forsvarsbygg har job-bet hardt for dette prosjektet i mange år.

– Vi vil også takke alle partene i prosjektet for det gode samarbeidet, deriblant FLO, ZEB, Enova, arkitekten Link og Veidekke med underentreprenører. De har gjort det mulig for Forsvarsbygg å realisere denne perlen av et miljøbygg, sier administrerende direktør i Forsvarsbygg, Frode Sjursen.

– En ny vår
Vi gleder oss til å ta bygget i bruk. Jeg tror våre ansatte vil trives i dette bygget. Det blir en ny vår for oss. Det blir godt for oss å komme ut av det gamle bygget fra 1960-tallet, sier brukerkoordinator i FLO, Jørn Arnesen.

Bildetekster:
Visund på Haakonsvern: FLOs nye administrasjonsbygg har nesten netto null energiforbruk. Tirsdag 16. februar åpnet bygget. Alle foto: Åsmund V. Sjursen 

Solceller på taket: Taket er dekket med 350 kvadratmeter solceller. De produserer strøm til drift av bygningen og bygg i nærheten (ved overskudd).

Interiør: – Farger er valgt for å redusere behovet for belysning slik at vi får en energibesparelse, sier innredningsrådgiver i Forsvarsbygg, Mariann Davidsen.

Prosjektet i mål: Fra venstre: Asbjørn Ruud, anleggsleder i Veidekke, Torstein Hoff Lund fra Veidekke, Bjarte Hårklau fra Veidekke, Geir Morten Norvik, prosjektleder i Veidekke, Bjørn Tore Rognstad, prosjektsjef i Forsvarsbygg, Arild Lunde, prosjektleder i FB, Thomas Ogne, kontraktsrådgiver i FB, Svein Olav Skaar, eiendomssjef i FB, Mariann Davidsen, innredningsrådgiver i FB, Jørn Arnesen, brukerkoordinator fra FLO, Linda Løtvedt Aas, prosjektleder i Forsvarsbygg og Eystein Eide, byggherreombud. Bildet er tatt ved den formelle overleveringen 10. desember 2015.

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.