Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

-Vi er i rute!

Årets feltsesong på Hjerkinn er nå i full gang.

Prosjektleder Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg Skifte eiendom er fornøyd med fremdriften

Eksplosivryddingen med tradisjonell militær manngard vil i årets ryddesesong foregå i totalt seks uker, der rundt 170 mannskaper fra Forsvaret vil bidra hver uke.

Etter en feriestopp i juli blir det eksplosivrydding i uke 33-34 og eksplosivrydding/anleggsarbeider i perioden uke 36-38.

-Før årets sesongstart er hele 460 tonn ammunisjonsrester og metallskrap samlet inn fra Hjerkinn skytefelt. I tillegg er 3789 blindgjengere større enn 20 mm destruert, forteller han.

- Skytefeltet skal tilbake til naturen, sier han og fortsetter: 

-Det skal være trygt å ferdes på Hjerkinn, selv om man alltid, også etter at ryddingen er over, må ta enkelte forhåndsregler når man ferdes i et tidligere militært skytefelt.

-Vi samarbeider tett med Forsvarets eksplosiveksperter og noen av Norges fremste miljøeksperter for å gjennomføre prosjektet på en god måte, forteller han videre.

Synlige resultater
-Dette er nemlig helt unikt. Jeg er stolt av at vi er med på å sikre at det tidligere Hjerkinn skytefelt på hele 165 km2 blir til verneområde.

-Dette skaper Nord- Europas største sammenhengende økosystemer i et område med helt unike naturverdier.

Med på laget har Skovli Henriksen både miljøekspertise fra Forsvarsbygg samtidig med at de samarbeidet tett med Norsk institutt for naturforskning (NINA). Prosjektet vil etter planen fortsette helt til 2020.

Bildeforklaring:

Gruppebilde:
Fra venstre: Miljørådgiver Line Stabell-Selvaag (Forsvarsbygg), seniorforsker Dagmar Hagen i Norsk institutt for naturforskning (NINA) og totalprosjektleder Pål Skovli Henriksen (Forsvarsbygg).

I tillegg panormabilde fra Hjerkinn og bilde som viser militær manngard i full aksjon i årets ryddesesong.

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.