Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

100 forsvarsboliger legges ut for salg

Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsbygg oppdrag om å selge 100 boliger i sentrale deler av landet.

Oppdraget kommer i kjølvannet av en konsekvensanalyse for nedskalering av forsvarssektorens boligportefølje, der Forsvarsbygg har identifisert boliger med dårlig tilstandsgrad og som er lite tilpasset fremtidige behov.

- Ved å selge boliger med dårlig tilstand, og lite tilpasset funksjonalitet ift. Forsvarets behov, unngår vi betydelige oppgraderingskostnader. De sparte kostnadene kan benyttes til å fornye andre og høyere prioriterte bygg. Utvalget av boliger som skal selges er gjort i nært samarbeid med Forsvaret, sier eiendomsdirektør Haakon Øberg.

Sentrale strøk
Det er boliger som ikke er utleid, eller der leiekontrakten utløper i 2016/2017 som er aktuelle, og ambisjonen er å gjennomføre salgene så snart som mulig, senest innen utgangen av 2017. Boligene er spredd over hele landet i områdene Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand, Bodø, Lillehammer, Øvre Romerike og Rygge.
- Boligene som selges ligger i byer og områder med et fungerende boligmarked. Sånn sett bør de være lettomsettelige og gi en betydelig salgsgevinst, sier Øberg.

Effektivisering av forsvarssektoren
Foran en ny langtidsplan, er forsvarssektoren preget av endring og fokus på effektivisering. I McKinsey & Companys rapport om innsparingsmulighetene i forsvarssektorens stab- og støttefunksjoner fra 2015, utgjør avhending av eiendom nærmere en tredjedel av potensialet.
- McKinsey-rapporten anbefaler salg av et mye større antall boliger enn det som nå er gitt oppdrag om. Dette vil bidra positivt til å redusere Forsvarets driftsutgifter, samt at salgsgevinsten kan bidra til å finansiere Forsvarets omstilling, sier Øberg.

Etter at evt. forkjøpsrett er avklart, vil boligene bli fortløpende annonsert på skifte.no og finn.no.

Bergen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.