Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Arkeologiske undersøkelser på Ørland

I tråd med kulturminneloven utføres arkeologiske undersøkelser, utgravinger og dokumentasjon av kulturminner på Ørland hovedflystasjon.

Det arkeologiske arbeidet har tidligere resultert i flere funn i området som berører utbyggingsplanene. I dag startet feltsesongen 2016, som varer ut september. 

I forbindelse med utvidelsen av Ørland kampflybase skal NTNU Vitenskapsmuseet i 2016 foreta omfattende undersøkelser av to områder på tilsammen 42 000 kvm som blir berørt av utbyggingen. Feltarbeidet er en fortsettelse av undersøkelsene som ble startet i 2015, hvor det ble avdekket store mengder bosetningsspor fra eldre jernalder. Også innenfor årets undersøkelsesområde er det registrert et stort antall automatisk fredede kulturminner.

- Vi forventer derfor å finne flere bosetningsområder med blant annet dyrkningslag, kokegroper, samt stolpehull og ildsteder som trolig representerer flere konsentrasjoner av hus. Ut fra tidligere dateringer antar vi at kulturminnene kan tidfestes til jernalderen, med særlig vekt på tida fra romersk jernalder og frem til vikingtid (ca. 0 - 800 e.Kr), sier arkeolog ved NTNU Vitenskapsmuseet, Ingrid Ystgaard, som er prosjektleder for utgravningene på Ørland.

Nasjonale festningsverk (NFV), som er en del av Forsvarsbygg, er med i NTNUS faglige styringsgruppe. NFV bidrar med arkeologikompetanse som koordinerende ledd mot vernemyndighetene i prosjektet, både i forbindelse med fylkeskommunens kartleggingsprosjekt og etter hvert formelle sider knyttet til lovverk og dispensasjonsbehandlingen, frem mot frigivning av automatisk fredete kulturminner og NTNUs utgravingsprosjekt.

Leter under øverste matjordlag
Rent praktisk fjerner man det øverste matjordslaget ved bruk av gravemaskiner. Dette arbeidet blir styrt av arkeologer. Under matjordslaget forventer arkeologene å finne eldre avfallslag, dyrkningslag samt store mengder bosetningsspor. Disse vil bli undersøkt og dokumentert (foto, tegninger, innmålt og kartfestet).

Det blir to arbeidslag fordelt på de to områdene som skal undersøkes. Hvert arbeidslag vil bestå av opptil 13 arkeologer. I tillegg er det ansatt personer med ansvar for prosjektledelse, geografiske informasjonssystemer, funn og konservering. Til sammen vil det være ca. 30 arkeologer innom i hele eller deler av feltperioden.

Funn og resultater gjøre kjent
De arkeologiske anleggssporene og gjenstandsfunnene vil bli nærmere undersøkt og analysert i etterarbeidsfasen. Resultatene fra både 2015 og 2016 sesongen vil bli presentert i utgravningsrapporter som blir offentliggjort på NTNU Vitenskapsmuseets nettsider i løpet av 2017. En presentasjon av de viktigste resultatene fra 2015- sesongen vil bli publisert i Fosen lokalhistoriske årbok mot slutten av 2016, og i Spor (tidsskrift for arkeologi og kulturhistorie, utgitt av museumsforlaget/NTNU Vitenskapsmuseet) som kommer ut i juni 2016

Det planlegges også en større vitenskapelig sluttpublikasjon av resultatene fra de to feltsesongene i 2015 og 2016. Denne vil sannsynligvis ferdigstilles mot slutten av 2017 eller i 2018.

 

Ørlandet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.