Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bedret tilgjengelighet med heis på Akershus slott

Regjeringen har besluttet å gjøre Akershus slott universelt tilgjengelig.

- I dag er Akershus slott vanskelig tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen har besluttet å bedre tilgjengeligheten til Akershus slott. Dette vil gi bedret tilgjengelighet både for dem som inviteres til tilstelninger i regjeringens regi og til publikum og turister som besøker slottet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Forsvarssektoren har brukt betydelig midler på Akershus de siste årene. Festningen er både Norges nasjonalmonument, hovedsete for Forsvaret og en viktig og tilgjengelig del av Oslo by for allmennheten. Forsvarets behov har vært ivaretatt gjennom store ombyggings- og rehabiliteringsprosjekter, og de siste årene har det vært gjennomført betydelige sikringstiltak.

- Dette er en svært gledelig dag. Nå gjør vi Akershus slott universelt tilgjengelig. Nettopp tilgjengelighet til kulturminner er et viktig prinsipp for hele kulturminneforvaltningen. Riksantikvaren har vært en viktig pådriver i denne saken i samarbeid med Forsvarsbygg. Vi viser her at kulturminneforvaltningen er fleksibel og klarer å finne gode og praktiske løsninger, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.  

Ved tilpasning av eldre og vernet bygningsmasse til bedret tilgjengelighet er det viktig å finne løsninger som både dekker vernehensyn og tilgjengeligheten. Riksantikvaren vil derfor bli rådført i detaljprosjekteringen av prosjektet som omfatter etablering av heis i sørvestre hjørne av Blåtårnet i Akershus slott. Dette medfører utskiftning av eksisterende trapp. Heisen vil gå fra kjelleretasjen (Langkjelleren) og opp til Christian IVs sal (2. etasje) i sydfløyen. Konkret løsning for tilgjengelighet fra Langkjelleren til Det kongelige mausoleum vil bli ivaretatt i detaljprosjekteringen som Forsvarsbygg vil få ansvaret for.

Akershus festning har vært sentrum for nasjonens vekst og utvikling gjennom 700 år og har i dag status som nasjonalsymbol. Akershus slott ble innviet til festlokale i forbindelse med feiringen av kong Haakons VIIs 75-årsdag i 1947. Bak de tykke murene på slottet skjuler det seg storslåtte, vakkert møblerte saler som i dag danner rammen om Regjeringens representasjon. Salene benyttes både til mottagelser, regjeringsmiddager, statsbesøk og andre viktige begivenheter. De tre fineste salene er Romerikssalen, Margarethasalen og Olav Vs sal.

Akershus festning er et av landets viktigste kulturminner. Festningen har bygninger og anlegg fra middelalderen og frem til vår tid, med en fantastisk historie. Helt siden 2002 har det vært viktig for regjeringen å skape publikumsaktivitet på festningen. Å gjenskape livet på festningen gjennom aktiviteter, teateroppsetninger og andre kulturarrangementer er viktig. Det har bidratt til å integrere festningen, i tid og rom, til byens borgere og turister. Festningen er et populært mål for besøkende med sine mange kulturtilbud til alle aldersgrupper.

 

Image "akershus-slott-3.jpg" without description

Skisse over prosjektet som blant annet innebærer bygging av heis i det Blå tårnet. Foto: Arkitektskap as


Bilder i bildekarusell:

1: Venstre-leder Trine Skei Grande er glad for at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide nå sørger for bedret tilgjengelighet ved Akershus slott. Foto: Asgeir Spange Brekke, Forsvarsdepartementet.

2:Direktør i Forsvarsbygg nasjonale festningsverk, Nina Eidem, orienterer Eriksen Søreide og Skei Grande om prosjektet. Foto: Asgeir Spange Brekke, Forsvarsdepartementet.

Akershus festning

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.