Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Direkte fra måling i felt til digitale kart

Forsvarsbygg har sammen med BA-nettverket og Statens vegvesen utviklet en innovativ løsning, som forenkler og øker kvaliteten på innmåling av ledninger i grunnen.

Dagene med mangelfull data om infrastruktur i bakken er talte i Forsvarsbygg. Den nye, digitale løsningen gir korrekt og sikker målingsinformasjon for ledninger i grunnen gjennom en enkel måleprosess for åpen grøft.

– Dette er en digitalisering av byggebransjen, som både forenkler og hever kvaliteten på leveransene. Ikke minst blir det en lønnsom løsning og vil bidra til lavere kostnader. Dette viser at offentlige aktører har stor innovasjonskraft, sier Knud Mohn, seniorrådgiver i Forsvarsbygg.

– Neste skritt i denne digitaliseringen er at terrengmodellene blir grunnlaget for automatiske graveprosesser. Vi kaller det maskinstyring.

Bedre kvalitet, forenklet prosess
Den nye løsningen ble presentert for planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 18. november.

Enkelt forklart består løsningen av at Forsvarsbyggs produktspesifikasjoner er lagt inn i de digitale målebøkene og i de digitale kartene. Med dette på plass, er det nok for den som måler å vite hvilken ledningstype (vannledning, høyspentkabel osv.), dimensjon og materiale. Resultatet er en så enkel innmålingsprosess at maskinentreprenører/-førere alene kan utføre innmålingen løpende på åpen grøft, forutsatt at de har riktig måleutstyr og noe opplæring.

– Dette betyr at vi kan bestille etter våre produktspesifikasjoner, og enkelt og effektivt få digital informasjon, som kan benyttes direkte til våre digitale kart. Den nye løsningen er rask og effektiv, og sikrer kvaliteten på ledningsinformasjonen, forteller Mohn.

Forsvarsbygg presenterte, gjennom Bygg 21, sine produktspesifikasjoner for seks ulike fagfelt på Byggedagene i mars 2016. Spesifikasjonene er gjort tilgjengelig for alle som ønsker å bruke disse, og benytter seg av den åpne, digitale standarden SOSI ledning 4.5 (GML). Dagens løsning er en videreføring og arbeidsmessig forenkling av denne.

Sikker løsning og dokumentasjon
Løsningen utgjør ingen sikkerhetsrisiko. Innmålingene er enkle, og kun få punkter trenger å måles ute i felt. Forsvarsbyggs graderte digitale kart (GIS) kan lese inn feltdataene direkte fra måleboken.

Forsvarsbygg og Norge i front internasjonalt
Forsvarsbyggs digitaliseringsarbeid gjør seg bemerket internasjonalt, og har ført til at internasjonale teknologiselskap har tilpasset produktene sine etter våre behov.

– De store internasjonale selskapene Trimble og Leica har implementert produktspesifikasjonene i sine digitale målebøker. Vi har også fått stor hjelp fra Trimbles norske aktør, NorGeodesi, til å oppdatere de digitale målebøkene våre, forteller Mohn.

Fakta om prosjektet
Prosjektet har vært ledet av BA-nettverket, og er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i samarbeidet med Forsvarsbygg og fem andre offentlige etater.

Forsvarsbygg og Statens vegvesen har vært sentrale til både utvikling og uttesting, slik at vi i dag kan presentere en forenklet innmålingsinstruks for bruk i felt.

Løsningen krever at produktinformasjoner finnes. En produktspesifikasjon er knyttet til beskrivelser av produktegenskaper til rør og ledninger og bruksområde til dem.

Innmålingene er blitt så forenklet ute på feltet slik at også maskinentreprenører/-førere kan utføre dem løpende, hvis de innehar riktig innmålingsutstyr og noe opplæring.

Det vi oppnår da, er at innmålingene alltid kan bli foretatt på åpen grøft, siden en slipper å vente på at en landmåler dukker opp.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.