Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Festningsanlegg fra krigen frem i lyset

Rydding og sikring av gjengrodd kystfort. Fjernstyrte gravemaskiner som fjerner eksplosivrester i voller og målområder. Bli med til Marka skyte- og øvingsfelt på Lista.

-Se på betongen her. Lommelykta flakker i det mørke rommet under bakken. Veggene er to meter tykk betong. Lufta er kjølig, selv på en fin sommerdag.

-Det er som om forskalingen akkurat er tatt av og betongen er helt ny. Imponerende. En ting er sikkert, de tyske ingeniørene kunne betong.

Ordene tilhører Harry Hellebust, prosjektleder i Forsvarsbygg Skifte eiendom. Sammen med Trond Knut Nordby er han i førersetet med å tilbakeføre Marka skyte og øvingsfelt i Farsund kommune i Vest- Agder til tidligere grunneiere. Nå er han med på å lede en befaring i området.  

Både historisk forsvarsanlegg og skyte- og øvingsfelt

Harry forteller om prosjektet:

-Området er på cirka 1000 mål og består av seks kanonstillinger med tilhørende ammunisjons- og mannskapsbunkere, løpegraver og så videre, til sammen cirka 100 objekt. Tyskerne kalte dette «Festung Lista», et av stedene hvor de fryktet en alliert invasjon av det nazi-okkuperte Europa. Et av de andre stedene var Normandie i Frankrike, sier han.

-Dette flotte området med sin unike natur og historie skal åpnes opp og gjøres mere tilgjengelig, men da må vi samtidig sørge for at området er tryggere å bevege seg i og at vi har ryddet opp, forteller han videre. I praksis betyr det at blant annet gjengrodde bunkerser, ofte helt skjult under vegetasjon, ryddes og sikres. Noen av dem, utvalgt på grunn av sin gode tilstand og i samarbeid med vernemyndighetene, tas vare på for ettertiden, andre må støpes igjen og sikres.

 I tillegg til de historiske fortifikasjonsanleggene består Marka SØF av flybombefelt, håndgranatbane, panservernbane, to spregningsfelt og to skytebaner som det norske Forsvaret har benyttet i en årrekke.

-Alt av eksplosiver, ammunisjonsrester og annet avfall fra tida da det norske Forsvaret øvde her skal vekk, sier han. I den jobben brukes både militær manngard og fjernstyrte anleggsmaskiner.

Store deler av det vakre området er vernet med hjemmel i naturvernloven på grunn av planter og vegetasjon, og inneholder dessuten en rekke viktige kulturminner som skriver seg helt tilbake til bronsealderen. Fuglevika fuglefredningsomåde ligger også innenfor området.

-Det er mange aktører og folk som følger med, det gjør det ekstra spennende. Vi har et tett samarbeid med blant annet Farsund kommune, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune v/fylkeskonservatoren, Forsvaret og representanter for de fremtidige grunneiere. Entreprenøren AF Decom AS gjør dessuten en god jobb og fortjener skryt, fortsetter Hellebust.

Høyteknologi i vakkert område

-
Området her vil være attraktivt som rekreasjonsområde i ettertid. Forsvarsbygg rydder opp, sikrer området, verner historiske installasjoner og gjør området mere tilgjengelig enn noensinne. Dette vil bli et mye brukt område og en turistattraksjon. Vi gjør det mulig. Det skal vi være stolte av, sier Hellebust.

Forsvarsbygg bruker høyteknologisk fjernstyrte anleggsmaskiner og har god erfaring fra lignende prosjekter, deriblant tilbakeføringsprosjektet på Hjerkinn i Dovre og ryddingen av Gimlemoen skyte- og øvingsfelt utenfor Kristiansand.

De fysiske arbeidene startet opp i vår, og arbeidene er planlagt sluttført i månedsskiftet september/oktober.

Gruppebilde:  Inne i en av de gamle kanonstillingene. Fra venstre: Byggeleder Leif Arne Rasmussen (Gullik E Bråthen AS), anleggsleder Thomas Kvilaas (AF Decom AS) og prosjektleder Harry Hellebust (Forsvarsbygg

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.