Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fjerner forurenset grunn på Rygge flystasjon

Forsvarsbygg har oversendt miljørapporten for Rygge flystasjon til Miljødirektoratet vedrørende PFAS-forurensning til vann og grunn (PFAS; organiske fluorforbindelser).

Det miljøskadelige stoffet PFOS, som er en del av PFAS-stoffene (Polyfluorerte alkylstoffer) som blant annet fantes i brannskum er påvist i arealene ved Rygge flystasjon. Forsvarsbygg utarbeider nå tiltak for å redusere spredningen av det miljøskadelige stoffet til jord og vann.

- Nå er rapporten utarbeidet og oversendt til Miljødirektoratet.  Videre skal vi samarbeide med miljømyndighetene med å sørge for tiltak slik at kvaliteten på jord og vann nær Rygge flystasjon blir bedre, sier Thomas Getz, prosjektleder i Forsvarsbygg.

Ikke i bruk
PFOS-forurenset grunn er nå kartlagt for å avdekke eventuell miljørisiko og som grunnlag for tiltak, og Forsvarsbygg har god oversikt over kilder og spredningsveier. Fra 2007 ble PFOS forbudt å bruke og er heller ikke i bruk i dag. Forsvarsbygg fikk pålegg av Miljødirektoratet i 2015 om å kartlegge utslippene ved åtte flystasjoner til Forsvaret.

Ikke påvist helseskader
Det er ikke grunnlag for å si at forurensningen har medført miljø- eller helseskader, men det er en nasjonal målsetning om å redusere mengden av bl.a. denne miljøgiften. Målinger av PFAS i fisk i Vansjø viser verdier som overstiger nivåene for god miljøkvalitet (EQS-verdier). Det er imidlertid ikke gitt særskilte kostholdsråd for konsum av fisk, og det er heller ikke forhøyet risiko for drikkevannsforsyningen i Grimstadbukta.

Miljøarbeid
Forsvarsbygg har holdt på med grunnvannsrensning fra dagens aktive brannøvingsfelt helt siden 2013. Denne siste rapporten som nå er overlevert til Miljødirektoratet gjelder en utvidet kartlegging Forsvarsbygg fikk pålegg om.

- Forsvarsbygg vurderer fjerning av de forurensede massene på de mest konsentrert stedene, samt oppgradering av renseanlegget. Dette er de mest miljøeffektive tiltakene for å redusere tilsiget av PFAS til jord og vann, forteller Thomas Getz i Forsvarsbygg.

Bildetekster:

PRØVER: Det er tatt mange vannprøver for å kartlegge PFAS i vann og jordsmonn.   

ANLEGG: Det er opprettet et vannrenseanlegg ved flystasjonen.

(Fotos: Thomas Getz, Forsvarsbygg)

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.