Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Foreslå prosjekter til SHA-prisen:

Som en del av arbeidet i «Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring» vil byggherrene i 2017 dele ut en SHA-pris.

Prisen gis til et prosjekt som har vist en spesiell vilje og evne til å tenke og gjennomføre innovative løsninger som skal sikre en trygg bygge- og anleggsplass, og som bidrar til at drift og vedlikehold også kan gjennomføres på en sikker måte.

Hensikten er å styrke samarbeidet mellom byggherrene, de prosjekterende og de utførende når det gjelder å håndtere risiko, og bidra til god planlegging og innovative løsninger som fremmer HMS/SHA. Begrepet «planlegging» omfatter i denne sammenheng tradisjonell planlegging, men også den daglige planlegging som utføres i alle faser av et prosjekt.

Prisen gis til et bygge- og anleggsprosjekt i Norge, uavhengig av tilknytning til «Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring». Prosjektet må være under utførelse, eller være ferdigstilt i 2017. Søknadsfristen er 12. desember 2016. 

Juryen består av deltakere fra byggherrene, prosjekterende, utførende, samt arbeidstakerne.

SHA-prisen deles ut 14. mars 2017 under åpningsarrangementet av «SHA-dagene 2017».

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.