Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg leder arbeidet med finansiering av ny flyplass i Bodø

Forsvarsbygg skal lede arbeidet med en felles strategi for staten når det planlegges ny flyplass i Bodø.

Forsvarsdepartementet er grunneier på en gigantisk eiendom på Bodøhalvøya. Mer enn 5000 dekar grunn utgjør arealet der dagens flyplass og flystasjon er lokalisert. Flystasjonen og flyplassen er større enn hele Bodø sentrum. Og det ligger bare et par gode steinkast fra Storgata.

I sommer overtar Avinor driften av dagens flyplass. Innen 2022 skal Forsvaret være helt ute av området, bortsett fra redningshelikoptrene i 330 skvadronen. I forslaget til nasjonal transportplan prioriteres bygging av ny flyplass i Bodø svært høyt, særlig fordi det vil frigjøre dagens flyplassområde til å utvide byens sentrum med sårt tiltrengt areal for både bolig og næring.

Store verdier
Som vanlig når Forsvaret forlater et sted skal eiendommen selges og gevinsten pløyes tilbake til drift og nye investeringer for Forsvaret. I Bodø er det også slik. Men hvis det blir vedtatt å etablere en ny flyplass lenger sør på Bodøhalvøya vil dagens flyplassområde stige betydelig i verdi. Denne tilleggsgevinsten skal bidra til å finansiere den nye flyplassen som er beregnet til vel tre milliarder kroner.

Felles statlig strategi
For å sikre at statens samlede interesser blir ivaretatt i denne kompliserte prosessen har Forsvarsbygg fått i oppdrag å lede arbeidet med en samlet statlig eiendomsstrategi for arealet. Arbeidet skal inkludere alle viktige interessenter og grunneiere i områder, spesielt Samferdselsdepartementet, Avinor og Bodø kommune. Arbeidet skal synliggjøre fremtidige kontantstrømmer og blir et viktig bidrag til en finansieringsplan for en eventuell ny flyplass. Arbeidet med strategien skal være fullført innen årsskiftet, så det kan inngå i behandlingen av Nasjonal transportplan som vedtas i Stortinget våren 2017.

Bodø

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.