Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg og Skatteetaten samarbeider mot kriminalitet i arbeidslivet

Forsvarsbygg og Skatteetaten undertegnet i dag en avtale om felles innsats mot kriminalitet i arbeidslivet.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør og dermed en stor innkjøper. I 2017 vil Forsvarsbygg kjøpe varer og tjenester for 6 milliarder kroner, som utgjør om lag 70 prosent av omsetningen.
Vi er derfor veldig fornøyd med at Forsvarsbygg tar et stort ansvar i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet, sier direktør for regionavdelingen i Skatteetaten Øivind Strømme.

Verner om seriøse aktører
Avtalen vil gjøre det lettere for Forsvarsbygg å velge leverandører og underleverandører som opptrer i tråd med norsk skatte- og avgiftslovgivning.
– Vi har et stort samfunnsansvar. Derfor jobber vi hele tiden for å fremme seriøse og gode arbeidsforhold. Informasjonsutveksling med Skatteetaten vil gjøre det enklere for oss å velge ut de seriøse leverandørene, sier direktør Thorbjørn Thoresen i Forsvarsbygg.

Tilgang til taushetsbelagt informasjon
Avtalen innebærer at leverandører og underleverandører, som får oppdrag for Forsvarsbygg, må gi Forsvarsbygg fullmakt til å innhente taushetsbelagt informasjon fra Skatteetaten. Det vil fremgå av kontraktene. Fullmakten skal undertegnes før kontrakt tilbys. Forsvarsbygg får dermed tilgang til informasjon om leverandørene står i de riktige registrene og om de har overholdt sine forpliktelser for norske skatte- og avgiftsmyndigheter.

Begrenser handlingsrommet til de useriøse aktørene
Forsvarsbygg er en stor innkjøper med virksomhet over store deler av landet.  Vi kan tilby et bedre beslutningsgrunnlag når Forsvarsbygg tar inn nye leverandører. Det vil bidra til å begrense handlingsrommet til de useriøse aktørene, sier Strømme.  Han er fornøyd med at Skatteetaten bidrar til at internkontrollen hos de store offentlige innkjøperne kan bli bedre.

Fakta om avtalen som signeres 08.12.16:

  • Leverandører som vil inngå kontrakt med Forsvarsbygg må signere et fullmaktsskjema som gir Forsvarsbygg tilgang til taushetsbelagte opplysninger i hele kontraktskjeden
  • Forsvarsbygg sender kryptert informasjon til Skatteetaten, som verifiserer at leverandørene er registrert i riktige registre og har overholdt sine skatte- og avgiftsforpliktelser
  • Forsvarsbygg og Skatteetaten vil også utveksle opplysninger om utvalgte prosjekter i byggeperioden

Oppdages avvik, blir leverandøren bedt om å redegjøre for dette, og rette opp om det er feil. Leverandørene blir gjort kjent med at de kan avvises fra fremtidige oppdrag med Forsvarsbygg. Samarbeidsavtalen skal gjelde for kontrakter Forsvarsbygg har over hele landet.

Bildetekst: - Vi jobber for å fremme seriøse og gode arbeidsforhold, sier direktør Thorbjørn Thoresen i Forsvarsbygg (til høyre), som i dag signerte avtalen med fungerende regiondirektør Erik Nilsen i Skatt øst. Avtalen med Skatteetaten er landsdekkende og innebærer en felles innsats mot arbeidskriminalitet.

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.