Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Førte tilbake slektsgårdene

Glede og lettelse når eiendommene på Marka kom tilbake til opprinnelige eiere.

Dermed er eiendommene som utgjorde skyte- og øvingsfeltet på Lista i Farsund kommune endelig «kommet hjem» etter mange år.

-Jeg er veldig fornøyd med den jobben Forsvarsbygg Skifte eiendom ved Trond Nordby og Harry Hellebust har gjort, sier Arnt Ivar Kongevold. Han var tilstede på markeringen nylig, sammen med flere andre fornøyde grunneiere. Nordby ledet prosessen med å få på plass grunneieravtalene, den senere opprydningen av området ble ledet av Harry Hellebust.

Kongevold har ledet den lokale grunneierforeningen, og uttrykker glede og lettelse over at eiendommene endelig er tilbake til de opprinnelige eierne. I tillegg er han svært fornøyd med den gode og tette dialogen underveis.

Lappeteppe
Prosjektleder Trond Nordby stemmer i:
-Vi er veldig fornøyd med å få dette plass. Det har vært en komplisert prosess gjennom to år hvor tilsammen 31 personer, fordelt på 22 parter har vært involvert.

-Alle eiendomsparsellene skulle fordeles blant partene i forhold til den gamle eiendomsstrukturen før Forsvaret tok over området, med gjenkjøpsrett for grunneierne, på 50-tallet.

-Dette har vært ett skikkelig «lappeteppe» av eiendommer, sier han og fortsetter:

Følelser
–I tillegg måtte vi ha respekt for at det er mye følelser involvert i denne prosessen, dette er eiendommer som har vært i familiers eie i generasjoner som nå skulle tilbakeføres.
Under krigen var Marka en del av «Festung Lista», tyskernes invasjonsforsvar mot de allierte. Etter krigen tok Forsvaret over det 1100 dekar store området, og det har vært i forsvarssektorens eie helt frem til i dag. Her har det vært flybombefelt, håndgranatbane, panservernbane, to spregningsfelt og to skytebaner. Før området kunne gis tilbake, måtte det derfor en omfattende oppryddning og sikring av området til:

-Vi bygde på våre erfaringer blant annet fra Hjerkinn-prosjektet og benyttet militær manngard for å rydde i terrenget og fjernstyrte anleggsmaskiner for å fjerne masser som kunne inneholde eksplosiver, utdyper Harry Hellebust.

Det vil likevel være restriksjoner knyttet til området da man aldri kan garantere at noe ikke kan ligge igjen i området. Noe om området kan derfor kun benyttes til beite, ikke pløying, forklarer Nordby.
Uansett: Området er naturskjønt og vil være attraktivt som rekreasjonsområde i ettertid.
-Forsvarsbygg har gjort det mulig. Vi har fått eiendommene tilbake på sivile hender, ryddet opp og sikret området og ikke minst vernet og løftet frem historiske installasjoner, avslutter Nordby og Hellebust.

Bildeforklaring:

Gruppebilde. Fra venstre Arnt Ivar Kongevold, Fredrik Nesheim, Trond Nordby (Forsvarsbygg) og Ole Johnny Andreassen.

Landskapsbildene viser skytebane, del av Marka skyte- og øvinsgfelt, under og etter opprydding.
Kartet viser "lappeteppe" av opprinnelig eiendomsstruktur. Området er nå nok en gang på sivile hender.

Marka skyte og øvingsfelt

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.