Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

God feltsesong på Hjerkinn

Forsvarsbygg har lagt bak seg den tiende sesongen med opprydding i Hjerkinn skytefelt.

 – Vi ser nå synlige bevis av dette miljøprosjektet, uttaler totalprosjektleder Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg Skifte eiendom. – I 2015 har vi ryddet mye i den vestlige delen av feltet.  Det har vært stor aktivitet i Grøndalen og Einøvlingen, deriblant krevende eksplosivrydding i de høytliggende og relativt utilgjengelige områdene vest for Grøndalen. Her snakker vi om høyder opp mot 1700 meter over havet, uttaler Henriksen.

Han fortsetter:
– Alle sentrale anlegg og installasjoner er nå fjernet.  I tillegg gir revegeteringen gode resultater. Vierstiklinger er plantet også i år, blant annet på deponiet på Storranden og det bokstavelig talt spirer og gror på Hjerkinn. Det gamle skytefeltet er sakte, men sikkert i ferd med å bli tilbakeført til naturen.

– Dette er et unikt miljøprosjekt. Vi er stolte av at vi er med på å sikre at det tidligere Hjerkinn skytefelt på hele 165 km2 blir til verneområde, noe som skaper Nord- Europas største sammenhengende økosystemer i et område med helt unike naturverdier.

Godt samarbeid med Forsvaret og miljøekspertise
– Resultatene er bare mulig takket være et godt samarbeid med Forsvaret og sivile miljøeksperter. Tilgangen på militære ryddemannskaper fra Forsvaret har vært meget god i sesongen som nå er avsluttet, og det har bidratt til at vi også i år har lagt bak oss en særs effektiv ryddesesong.

205 blindgjengere
Til sammen ble 44,5 km² ryddet i løpet av seks ryddeuker, hvilket er den nest høyeste produksjonen som er gjennomført så langt i prosjektets historie. I dette tidsrommet ble totalt 205 blindgjengere (til-svarende eller større enn 20 mm kaliber) samt 956 mindre enn 20 mm funnet og destruert. I tillegg ble det ryddet 13 tonn metallskrap, i hovedsak rester av ammunisjon og 13 kubikkmeter annet avfall.

Siste planlagte søk med hunder
Også i årets feltsesong ble det søkt med eksplosivhunder på ett område med spesielt farlige blindgjengere. Fire spesialtrente hunder og tre hundeførere gjennomførte søk i den vanskelig tilgjengelige ura ved Svånålegeret. Det ble ikke funnet noen skarpe funn i dette søket, sier Henriksen.

– Bruk av skytefelthund er en av de alternative metodene for eksplosivrydding som benyttes ved Hjerkinn skytefelt, utover tradisjonell manngarder. De alternative metodene, slik som skytefelthund, har vært avgjørende i prosessen mot å kunne frigjøre komplekse målområder med spesialammunisjon, utdyper han.

Prosjektet fortsetter frem til 2020 og vil i de neste årene ha særlig fokus på videre eksplosivrydding. Fra og med 2017 vil trolig de første arbeidene med fjerning av veg og naturrestaurering av disse områdene starte opp. 

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.