Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Grensestasjon for fremtiden

- Jarfjord grensestasjon er til enhver tid klar for oppdrag, og jeg forventer mer tjeneste fremover.

Dette sa sjef for Hæren, generalløytnant Odin Johannesen, under åpningen av den siste nye grensestasjon ved Garnisonen i Sør-Varanger. Stasjonen har vært operativ siden i midten av mai, etter at den ble overlevert fra Forsvarsbygg til Forsvaret.

Fra Bodø kom sjef for FOH, Rune Jakobsen, og tok den høytidelige snorklippingen. Med det symboliserte det den nye tidsregningen for Grensevakta. Med den siste nye grensestasjonen, har tjenesten gått fra seks til to operative stasjoner. Her jobber soldatene med patruljering av grensen mot Russland, og bistår med Schengenkontroll.

Politimester i Finnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta, la vekt på at grensevakttjenesten har stor betydning for både politiet og grensekommisæren.
- De bistår oss med å opprettholde suvereniteten og kontrollen på den eneste lovlige grensepasseringen mellom Russland og Norge.

Frode Sjursen, administrerende direktør for Forsvarsbygg, understreket at Forsvarsbygg er der Forsvaret er.
- Vi skal bidra til å bygge forsvarsevne hver dag, og det er den nye operative grensestasjonen et godt eksempel på. Stasjonen er kompakt og er som en militærleir i miniatyr.

Ferdigstillelse av Jarfjord (2016) og Pasvik (2014) grensestasjoner er et viktig steg i moderniseringen av Grensevakten. Grensevaktholdet gjennomføres langs grenselinjen med disse to som hovedbase. Dette er meget avanserte bygg som skal fungere som operasjonssentraler og forlegning for de enhetene som er langs grenselinjen.
Stasjonen har kapasitet til ca. 110 befal og mannskaper. De vernepliktige er seks måneder som grensevakt.

Generalentreprisen på Jarfjord grensestasjon hadde Consto AS, og den totale prosjektkostnaden på stasjonen er på vel 199,5 millioner kroner.


BILDETEKSTER:
SNORKLIPP: Sjef FHO, Forsvarets Operative Hovedkvarter, Rune Jakobsen, markerte med snorklipp Jarfjord grensestasjon for offisielt åpnet.

GJESTER: Fv.: Jørn Berntsen, sjef operasjon støtte, Jan Erik Haug, sjef for Grensevakta, Erik Øimoen, direktør Forsvarsbygg, Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark, Rune Jakobsen, sjef FOH, Frode Sjursen, administrerende direktør Forsvarsbygg, Odin Johannessen, sjef for Hæren og Roger Jakobsen, grensekommissær.

NY STASJON: Jarfjord grensestasjon offisielt åpnet 15. juni 2016.

Alle foto: Beate Ingebrigtsen, Forsvarsbygg.

Jarfjord grensestasjon, GSV.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.