Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Grønn energi på Ørland

Som ledd i utbyggingen av kampflybasen på Ørland skal Forsvarsbygg installere «grønn» varme og kjølingsleveranse til nye bygg, og samtidig erstatte kjeler som er basert på fossilt brensel, med ny fornybar energi.

Energisentralen vil dekke behovet til hele Ørland hovedflystasjon. Etableringen av energisentralen gjennomføres ved tre totalentrepriser. Den enkelte kontraktspart til hver av disse vil være totalentreprenør for sin kontrakt.

- Forsvarsbygg vektlegger miljøaspektene rundt utbyggingen av Ørland hovedflystasjon, herunder valgt løsning av fremtidig energiforsyning på kampflybasen. Utviklingen av nytt energiforsyningsystem medfører en faktisk utfasing av oljekjeler, sier Jens Levi Moldstad, plan- og utbyggingssjef i Forsvarsbygg.

Terje Brekstad AS har fått kontrakten på bygg- og grunnarbeider, som omfatter utearealer, kjøresoner og bygg for prosessanlegget. På prosjekteringssiden har de med seg Cowi as. Oppstart fant sted i mai 2016. Ferdigstillelse av arbeidet er berammet til vinteren 2017. Kontrakten har en verdi på 11.809.500 kroner (inkl. mva).

Båsum Boring Trøndelag AS har fått kontrakten på brønnparken, som består av totalt 144 brønner som bores for å kunne jevne ut forbruk av varme og kjøling. Igangsetting av arbeid på byggeplass tok til 1. juni 2016. Ferdigstillelse er satt til vinteren 2018. Kontrakten har en verdi på 15.929.197 kroner (inkl. mva).

Enwa PMI AS har fått kontrakten på prosessanlegget, som omfatter prosjektering og etablering av prosessanleggetsom består av varmepumper og rørsystem, som skal binde disse sammen med brønnpark og fjernvarmenett. Sammen med seg på prosjekteringssiden har de Norsk Energi as. Oppstart på byggeplassen er berammet til høsten 2016. Ferdigstillelse er satt til vinteren 2018. Kontrakten har en verdi på 26.325.738 kroner (inkl. mva).

Energisentralen blir i et nytt bygg som plasseres relativt sentralt nord for eksisterende bebyggelse. Løsningen er utviklet for å utnytte energi fra prosess kjøling til oppvarming av bygninger. Med dette konseptet vil 100% av varmeleveransen bli dekket av fornybar energi. I tillegg vil energiforbruket for produksjon av isvann til kjøling bli redusert betydelig. Under utviklingen i konkurransen har også CMR – Christian Michelsen Research As deltatt med ekspertise innen brønnparkteknologi, og NTNU innen varmepumpeteknologi. Brønnparken vil sørge for å ta imot overskuddsvarme om sommeren og returnere den til fjernvarmeanlegget om vinteren. Hele anlegget skal levere knappe 7 MW effekt med varmeenergi og 3 MW kjøling i form av isvann. Det skal ha kapasitet til å levere drøye 10 GWh varme og 3,5 Gwh isvann pr år. Anlegget bygges for å dekke varme- og kjølebehov for alle nye bygg. I tillegg skal alle oljekjeler som i dag benytter fossilt brensel skiftes ut. Dette gjør at det til sammen vil levere grønn, fornybar energi til over 100 000 m2 bygningsmasse. Prosjektet har mottatt 11,6 mill.kr i støtte fra Enova.

På bildet, fra venstre: Kåre Skinnes (prosjektleder FB), Jørgen Arnesen (daglig leder) Enwa PMI AS, Therese F. Andresen (ass. prosjektleder), Hilde Anita Grandetrø (daglig leder) Båsum Boring Trøndelag AS, Jens Levi Moldstad (plan- og utbyggingssjef FB) og Terje Brekstad (daglig leder) Einar Brekstad AS.

Ørlandet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.