Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

«Grønn varme» til Sivilforsvaret

-Vi leverte til riktig tid, og med rett kvalitet og pris.

Oppland sivilforsvarsdistrikt holder til på Starum leir, like sør for Gjøvik.

Distriktet ivaretar alle Sivilforsvarets beredskapsoppgaver, og styrer alle Sivilforsvarets avdelinger i Oppland fylke. Her ligger også Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter, med utstrakt kursvirksomhet som omfatter hele landet.

Ut med olje
Forsvarsbygg Skifte eiendom har nå byttet ut senterets gamle oljefyrkjel med en moderne og mer miljøvennlig luft til vann-varmepumpe.

Nylig var det overlevering av det nye anlegget. For Forsvarsbygg møtte assisterende prosjektleder Atle Maurud og prosjektleder Bjørn Vegard Løkstad.

-Vi har gjort en omfattende rehabilitering, forteller Maurud.

-Arbeidet omfatter i tillegg til varmepumpa, utskifting av varmeanleggets primærrørnett og oppgradering av sentral varmesentral, oppgradering av lokale varmesentraler i bygg med nye varmevekslere, og ombygging av rørkoblinger og styring rundt disse.

Godt og tett samarbeid med alle parter
-God kommunikasjon og dialog gjennom hele byggeprosessen mellom entreprenør, Sivilforsvaret, markedsområde og oss i byggeledelsen har vært helt avgjørende for å få dette til, sa Maurud i sin hilsen til forsamlingen.

Fornøyd bruker
Brukerne selv var svært fornøyd med leveransen og de påpekte god kommunikasjon underveis.  Direktoratet for samfunnssikkerhet og sivil beredskap (DSB) sentralt var veldig fornøyd med rapportering om status og økonomi underveis i prosjektet. De understreket også viktigheten med å få på plass en stabil varmeleveranse i leiren.


Bildeforklaring

Gruppebilde fra høyre: Avdelingsleder Christian Myhre (DSB), Fungerende Avdelingsleder Marit Skaarup (DSB), Roar Nilsen (DSB Starum), Utredningsleder Britt Skatvedt (DSB), prosjektleder Bjørn Vegard Løkstad (Forsvarsbygg) og Stein Wiggo Alstad (DSB Starum).

Avdelingsleder Christian Myhre fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og sivil beredskap (DSB) takket Forsvarsbygg og assisterende prosjektleder Atle Maurud for den "grønne" leveransen

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.