Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hovedkontor for Forsvarsmateriell tatt i bruk

Den 6. januar åpnet Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide den nye materielletaten. Ledelsen flyttet samtidig inn i de klargjorte lokalene i det historiske Militærhospitalet.

Det er Forsvarsbygg som har klargjort det ærverdige og verneverdige Militærhospitalet til den nye etaten, med god støtte og rådgivning fra Forsvarsbygg nasjonale festningsverk. 

Administrerende direktør Frode Sjursen deltok på markeringen, sammen med festningsforvalter Hanne Berg, samt prosjektleder Roy Kristiansen og byggeleder Frank Olsen.

Skryt
Nytilsatt direktør Mette Sørfonden i Forsvarsmateriell trakk i sin tale frem Forsvarsbygg og takket for en imponerende innsats. Det er nemlig kun 9 måneder siden regjeringen vedtok å opprette den nye etaten og kun fire måneder siden lokaliseringen ble besluttet, så tidsfristene har vært svært knappe.

- Nå inneholder bygget i overkant av 100 moderne kontorplasser, resepsjon, garderober, samt moderne IKT-løsninger og infrastruktur. Mye av jobben ligger skjult i veggene, sier prosjektleder Kristiansen og trekker frem utfordringene med å jobbe i et verneverdig bygg.

Samarbeid og kompetanse
- Bygget vil driftes av Forsvarsbygg nasjonale festningsverk og vi har fått gode råd fra deres rådgivningsmiljø hele vegen. I tillegg trekker han frem det gode samarbeidet med Forsvarsmateriell underveis og ikke minst med entreprenørene.
- Det er hyggelig at Forsvarsmateriell og Statsråden så tydelig er fornøyd, forteller han videre.

Regionsjef Carl Oscar Pedersen stemmer i:
- Dette er en merkedag for hele forsvarssektoren. Jeg er meget fornøyd med at vi i Forsvarsbygg, på svært kort tid, har gjort det mulig for den nye etaten å flytte inn i trivelige og moderne lokaler.

Spennende historie
Miltærhospitalet ligger rett i nærheten av Akershus festning, og ble bygget i 1806-07. Det er en langstrakt bygning i laftet tømmer som i sin tid var hospital for garnisonen på Akershus festning, før det senere ble tilholdssted for landets første rikshospital.
Det lå opprinnelig der hvor regjeringskvartalet ligger i dag, men da «høyblokka», den såkalte Y-blokka, senere ble oppført, ble deler av bygget møysommelig demontert og lagt på lagring på Norsk folkemuseum. Senere ble bygget, planke for planke, satt opp igjen på Grev Wedels Plass, hvor det står i dag. Rett ovenfor Forsvarsbyggs hovedkontor.

- Militærhospitalet med parken rundt er fredet av Riksantikvaren., noe som ga strenge føringer på hvilke bygningsmessige og tekniske tiltak som vi kunne gjøre i og rundt bygget.  Det har vært en utfordring, men vi har klart å ivareta dette på en god måte, samtidig som vi har løftet standarden på bygget, uttaler prosjektleder Roy Kristiansen.

Om Forsvarsmateriell
Forsvarsmateriell er direkte underlagt Forsvarsdepartementet og ledes av direktør Mette Sørfonden. Etableringen av Forsvarsmateriell ble gjort ved en overflytting av kapasitetsdivisjonene, investeringsstaben og deler av staben i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).
Øvrige deler av FLO, som vedlikehold, forsyning, Nasjonal logistikkommando og deler av FLO stab, videreføres i Forsvaret

Tekst: Trond Enemo
Foto:  Trond Enemo og Olav Standal Tangen / Forsvaret

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.