Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Marka ryddes og sikres

Marka skyte- og øvingsfelt i Farsund kommune skal etter mange år med militær aktivitet tilbake til de tidligere grunneierne, sier Harry Hellebust i Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Hellebust leder prosjektet som vil gjøre det unike området mere åpent, trygt og tilgjengelig. Forsvarsbygg Skifte eiendom setter i gang arbeidet den 30. mars etter lengre tids planlegging og har et tett samarbeid med blant annet Farsund kommune, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune v/fylkeskonservatoren, Forsvaret og representanter for de fremtidige grunneiere. 

 Ingen vanlig «vårrengjøring»
- Hele området skal ryddes for ammunisjonsrester, eventuelt udetonert ammunisjon og annet avfall etter militær aktivitet. Dette er jo et gammelt skyte- og øvingsfelt som naturligvis har mange spor etter mange års militær virksomhet, forklarer han.

  -Vi har likevel lang erfaring i å håndtere slike utfordringer på en profesjonell måte sier Hellebust og viser til blant annet til Forsvarsbyggs tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt på Dovre og opprydding på Gimlemoen Skyte- og øvingsfelt i Kristiansand.

 Som en del av arbeidet må området stenges av i fem uker i perioden 30.mars til 29.april. Dette gjøres av hensyn til publikums sikkerhet mens eventuelle eksplosiver og ammunisjonsrester fjernes under kontrollerte former. Det vil være skilter og sperringer ved innfartsvegene til området. Det vil tidvis også være utplassert vaktposter.

 - Vi skal bruke militær manngard for å rydde i terrenget og fjernstyrte anleggsmaskiner for å fjerne masser som kan inneholde eksplosiver. Vi beklager ulempen stengningen medfører i et kort periode, men ber om forståelse for at vi gjør dette av hensyn til publikums egen sikkerhet, sier han. Men han understreker:–I ettertid vil området uansett være mer åpent og tilgjengelig enn det har vært på mange år.

 Viktig historie skal tas vare på 
- Dessuten skal vi ta vare på den viktige krigshistorien i området, men samtidig gjøre det trygt for folk å bevege seg i dette flotte naturområdet, forteller Hellebust videre. Området inneholder nemlig mange bunkerser og fortifikasjonsanlegg som representerer viktig kultur- og krigshistorie. Men anleggene er ofte skjult av vegetasjon med nesten usynlige store åpninger og groper, og noen områder kan derfor være farlig å ferdes i. Marka har dessuten et særegent biologisk mangfold og flott natur.

 -Vi kan dessverre ikke ta vare på alle de gamle anleggene, og noen av installasjonene må derfor mures igjen eller sikres på andre måter av hensyn til folk og dyrs sikkerhet. Men vi kommer til å ta vare på, og sikre tilgang til, utvalgte deler av anleggene, understreker han.

 -Dette gjør vi for å ta vare på den viktige kultur- og krigshistorien vi vet mange er veldig opptatt av, og vi følger faglige råd fra blant annet Forsvarsbygg nasjonale festningsverk og Fylkeskonservatoren i det arbeidet, understreker Hellebust.

 Rydde og gjøre tilgjengelig
–Dette flotte området med sin unike natur og historie skal åpnes opp og gjøres mere tilgjengelig, men da må vi samtidig sørge for at området er trygt å bevege seg i og at vi har ryddet opp. Den jobben starter nå, avslutter Hellebust.

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.