Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Miljøoversikt for flyplassen i Bodø er levert til Avinor

En måned før Avinor overtar ansvaret for flyplassdriften i Bodø har Forsvarsbygg levert en oppdatert miljøoversikt for området.

Miljøundersøkelsene i Bodø har pågått i flere år, men Avinor hadde bedt om en ekstra grundig gjennomgang av en del områder før de overtar driften. Det er derfor gjennomført en kartlegging av miljøgiftene PFAS og PFOS i overvannssystemet og utløp til sjø i første halvår i år.

Dette er stoffer som ble brukt i brannskum fra midt på sekstitallet, men som nå er forbudt. De kan imidlertid lagres i mange år i jord og vann. Dette er et problem på de fleste flyplasser, både i Norge og i utlandet

- Undersøkelsene av flyplassområdet viser at det er forhøyede verdier av disse stoffene rundt brannstasjonen, ved brannøvingsfelt og enkelte andre steder det har vært brukt mye brannskum opp gjennom årene, sier seniorrådgiver Torgeir Mørch i Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg følger opp kartleggingen
Det er dokumentert noen forhøyede konsentrasjoner i utløp til Saltenfjorden fra overvannssystemet som resultat av dette. Dette vil Forsvarsbygg følge videre opp i år og neste år.

- Det er gjort en god kartlegging. Det har vært svært nyttig for oss å få en god oversikt over situasjonen i Bodø før vi overtar driften om en måned, sier miljøsjef Jarl Øvstedal i Avinor.

Bodø kommune har fått samme informasjon samtidig som Avinor.
- Vi er glad for den grundige kartleggingen Forsvarsbygg gjør på flyplassområdet, og ser fram til at det blir undersøkt videre også på sjøbunnen utenfor flyplassen neste år, sier klima- og miljøsjef i Bodø kommune Jan Wasmuth.

- Undersøkelsene er utført av NGI på vegne av Forsvarsbygg. Rapportene vil også bli oversendt til Miljødirektoratet og Mattilsynet, sier Mørch.

Foto: Forsvarsbygg

Bodø

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.