Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

NATO-pris til Jostein Godø i Forsvarsbygg

Senioringeniør ved Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB) i Forsvarsbygg, Jostein Godø, er tildelt NATO-prisen STO Scientific Achievement Award for 2016 for sitt arbeid i en internasjonal NATO-støttet arbeidsgruppe.

NATO-prisen «Scientific Achievement Award of the Nato Science and Technology Organization (STO)» utdeles årlig til kandidater som har levert fremragende bidrag som støttes av NATOs teknologi- og vitenskapsorganisasjon (STO). 

Forsker på effekten av mikrobølgevåpen
Arbeidsgruppen, som nå har fått prisen og som NKSB deltar aktivt i, forsker på effekten av mikrobølgevåpen i taktiske scenarier. Dette handler om våpen som ved elektromagnetisk stråling kan sette elektroniske systemer ut av spill, uten at det merkes med lyd, lys eller at det oppstår synlige materielle skader eller skader på mennesker. 

Arbeidsgruppen har testet og undersøkt hvilken effekt mikrobølgekilder kan ha på blant annet datanettverk, droner og bilmotorer.
– Fokus i dette fagfeltet har forandret seg. Tidligere var det mye fokus på hvilke forstyrrelser kjernevåpen kan forårsake. Nå ser man mer på strålingskilder og elektriske komponenter som genererer stråling med litt mer beskjedne midler, sier Jostein Godø.

– Bygger spesialistkompetanse
– Prisen er viktig både for NKSB, og for Forsvarsbygg. Den viser at det arbeidet vi nedlegger for å bygge kunnskap og kompetanse innen våre spesialområder legges merke til, ikke bare nasjonalt, men også i internasjonale miljøer, sier leder for NKSB i Forsvarsbygg, Helge Langberg.

To prisvinnere fra Norge
STO har i dag et nettverk på over 4500 forskere, ingeniører og statstjenestemenn fra hele NATOs allianse og partnere. For 2016 er prisen tildelt arbeidsgruppen «SCI-250 Task Group on Radio Frequency Directed Energy Weapons in Tactical Scenarios». Arbeidsgruppen består av representanter fra åtte NATO-nasjoner; Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Nederland, Storbritannia, USA og Norge. Norge har to representanter som har jobbet i arbeidsgruppen, senioringeniør i Forsvarsbygg Jostein Godø og FFI-forsker Odd Harry Arnesen. Begge har nå altså mottatt prisen fra NATO.

Internasjonal deltakelse viktig
– Fagområdet som Jostein dekker er lite nasjonalt, så deltakelse i internasjonale arbeidsgrupper er viktig for å videreutvikle kompetansen nasjonalt. Det gjøres både gjennom NATO-samarbeidet og deltakelse i et EU-prosjekt som Jostein også jobber i, sier Langberg.

Les mer om mikrobølgevåpen på Forsvarets Forskningsinstitutts nettsider her: http://www.ffi.no/sites/aarsrapport2012/avdelinger/beskyttelse/Sider/truende_mikroboelger.aspx

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.