Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ny hovedinfrastruktur for F35 område

I dag markerer Forsvarsbygg at fremføring av de tekniske anleggene til F-35 området på Ørland flystasjon er ferdig.

– Ny hovedinfrastruktur er fundamentalt for byggingen av hovedbasen for F-35 kampfly og ferdigstillelsen markerer en viktig milepæl, sier Jens Levi Moldstad, plan- og utbyggings-sjef i Forsvarsbygg.

Arbeidet med infrastruktur er omfattende og består av flere deler. Fremføring av hovedinfrastruktur har omfattet nye rør for vann, avløp og overvann til F-35-området, nye fjernvarme- og fjernkjølerør fra ny energisentral som er under bygging. I tillegg er det lagt ny IKT-infrastruktur til F-35-området, ny el-kraft og nye adkomst-veger med tilhørende gang- og sykkelveger fra eksisterende veger på flystasjonen.

Det er det lokale firmaet Thor Gjul AS som har hatt entreprisen. Anleggsarbeidet startet i fjor sommer og er nå ferdig – sluttføring av veier og beplanting gjøres til sommeren.

Ringvirkninger
Thor Gjul AS har hatt flere underentreprenører og det gir positive ringvirkninger for regionen, sier Moldstad. Blant underentreprenørene er: Fosenkraft installasjon AS på elkraft, Heimdal Industriservice AS på fjernvarme/fjernkjøl, Gjul & Rabban på konstruksjoner, Hvitsand Entreprenør AS på anleggsgartnerarbeid, Peab på asfalt, Olaf Hansen AS på blikkenslagerarbeid, pluss andre firmaer til mindre installasjons og monteringsarbeider.

Prosjektleder Vegard Hopen fra Thor Gjul fortalte at samarbeidet med Forsvarsbygg har vært veldig bra, og trakk frem prosjektleder, byggeleder og representant fra markedsområdet, og sa at han var stolt av de som har jobbet på prosjektet, ansatte og underentreprenører.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.