Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Søker veger på Hjerkinn

Militær manngard, fjernstyrte anleggsmaskiner og spesialtrente skytefelthunder. Alt dette har tidligere blitt benyttet i den unike tilbakeføringen av Hjerkinn skytefelt på Dovre. Nå er en ny søketeknologi innkjøpt.

Kontrakten med innkjøp av et magnetometer blir inngått denne uken, og henger nøye sammen med at Forsvarsbygg Skifte eiendom planlegger å begynne fjerningen av enkelte vegstrekninger i det gamle skytefeltet de kommende år. Den nye teknologien har til hensikt å klarere og rydde blindgjengere i de vegsystemene som skal tilbakeføres, slik at naturrestaureringen kan utføres rimeligere og raskere, primært ved bruk av bemannede maskiner

Fagkompetanse og erfaring
-Vi samarbeider hele veien tett med Forsvarets ammunisjons og EOD-skole (FAES) i prosjektet og har i tillegg egne eksplosivspesialister. Den kunnskapen og erfaringen gir oss mulighet til å velge rett søkemetode for de ulike arbeidsoppgavene i feltet, sier totalprosjektleder Pål Skovli Henriksen. Han fortsetter:

- På helt begrensede områder, som ikke har vært brukt som målområder eller lignende, er sannsynligheten for blindgjengere svært liten. Der er søkeverktøyet et godt alternativ til å bruke fjernstyrte anleggsmaskiner. Han forteller hvordan den fungerer:

- Den skal kun brukes på veger og vegskuldre. Der vil den måle den naturlige magnetismen i et angitt område og kan deretter finne avvik som tyder på at det kan ligge et metallobjekt i bakken. Stedet blir samtidig registrert på søkerens GPS, noe som gjør at vi under analysen av resultatene kan gå rett på og grave opp de objektene vi ønsker å undersøke nærmere.

Eventuelle blindgjengere vil deretter bli destruert på en sikker måte. Søkeren kan brukes med alt fra en til fire målesonder, og kan enten bæres, trilles eller monteres på kjøretøy.  

Supplement
- Dette er velkjent høyteknologi, men kan aldri erstatte militær manngard i felt eller de andre metodene vi har benyttet, for eksempel fjernstyrte maskiner ved fjerning av de store skyteanleggene i feltet. Den er derimot et godt supplement på mindre, avgrensede områder som i utgangspunktet ikke har vært tungt belastet som målområde eller nedslagsfelt.

-Dette gir oss dermed enda et verktøy mot å ferdigstille tilbakeføringen av skytefeltet på en god og hensiktsmessig måte innen 2020, avslutter han.

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.