Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

VIl kutte 6.000 tonn CO2 årlig

På Haakonsvern er de fleste fartøyene tilkoblet landstrøm når de ligger til kai. Dette gir store miljøgevinster. Nå vil Forsvarsbygg styrke landstrømskapasiteten ytterligere.

​Fredag fremsender Forsvarsbygg et forprosjekt til Forsvarsdepartementet som omhandler rehabilitering av den såkalte utrustningskaien på Haakonsvern. I forprosjektet foreslår Forsvarsbygg å fornye kaiens landstrømsanlegg fra 60-tallet, slik at enda flere fartøyer kan kobles til strøm fra land ved kailigge.

– Det nye prosjektet vil gi kapasitet til å forsyne to fregatter med strøm samtidig. Vår beregning viser at prosjektet vil gi en årlig utslippsreduksjon på ca. 60 tonn nitrogenoksider (NOx) og ca. 3.000 tonn karbondioksid (CO2) pr. fregatt når de kobles til landstrøm i stedet for å gå på fossilt drivstoff på egne maskiner, sier prosjektleder Linda Løtvedt Aas.

Siden 1960
Allerede siden Haakonsvern ble etablert i starten av 1960-årene, har Norges flåte vært tilkoblet landstrøm ved kailigge. De siste årene har Forsvarsbygg fornyet og utvidet kapasiteten ved flere av anleggene for å tilpasse dem til Forsvarets nye fartøyer. 

– Med de gode erfaringene vi har hatt med de nye anleggene, er det en selvfølge at vi også bygger landstrømsanlegg når vi starter arbeidene med å rehabilitere utrustningskaien. Kaien ligger i kort luftlinje fra sivile naboer og det er derfor ekstra viktig at omgivelsene skånes for støy og forurensning, sier prosjektsjef i Forsvarsbygg, Bjørn Tore Rognstad.

6.500 personbiler
– De allerede etablerte landstrømsanleggene betyr store besparelser for miljøet og omgivelsene rundt Haakonsvern. Anslagsvis, bare for Sjøforsvarets fem fregatter alene, reduseres forurensningen med 15.000 tonn CO2 årlig. Dette tilsvarer det gjennomsnittlige utslippet fra 6.500 personbiler, sier Aas. Utslippsreduksjonen for de andre fartøyene ved basen kommer i tillegg.

Lengre levetid
I tillegg til miljøgevinstene, gir landstrømsanleggene betydelige økonomiske besparelser i forhold til drivstoffutgifter, vedlikehold og drift. Fartøyenes motorer får også lengre levetid når man slipper å la fartøyene gå for egen maskin for å produsere strøm, sier seniorkonsulent forsyning i Forsvarsbygg, Ronny Mongstad.

Byggestart i 2017
Beregnet oppstart for rehabiliteringen av utrustningskaien ved Haakonsvern bli våren 2017. Dette forutsetter at Forsvarsdepartementet gir Forsvarsbygg grønt lys for iverksetting av prosjektet.

Bildetekster:
KNM Fritjof Nansen: Hvert år spares miljøet for 3000 tonn karbondioksid og 60 tonn nitrogenoksider pr. fregatt når de ligger til landstrøm på Haakonsvern. Her legger KNM Fritjof Nansen til kai i 2013. Foto: Thorbjørn Kjosvold, Forsvarets mediesenter.

Strøm fra land: Fire tykke kabler sørger for sikker strømforsyning til fartøyene på Haakonsvern. Forsvarsbyggs servicepersonell kan tilkalles hele døgnet for å koble et fartøy til eller fra. Foto: Åsmund V. Sjursen

Prosjektleder: Linda Løtvedt Aas i Forsvarsbygg. Foto: Trond Enemo.

For mer informasjon, ta kontakt med Forsvarsbyggs pressevakt:
Telefon: +47 47 7777 47
E-post: pressevakt@forsvarsbygg.no

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.