Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Anleggsboom på Evenes

- Dette møtet var svært nyttig for oss. Vi er et konsern fra Kirkenes i nord til Mo i Rana i sør, og er spent på utbyggingen som skal skje på nye Evenes flystasjon.

Det forteller Bengt Millerjord og Geir Pedersen fra Haneseth-gruppen AS. De var representert på Entreprenørmøtet sammen med 120 andre som deltok på vårt Entreprenørmøte i Bogen, Evenes kommune.

I løpet av tre år skal nye Evenes flystasjon være klar til å ta imot både F35-flyene og de fem maritime overvåkningsflyene. I tillegg skal en reguleringsplan for  Evenes lufthavn vedtas.

Et 20-talls prosjekter på Evenes i år

Vår utbyggingssjef John Ommund Syvertsen fortalte om de vel 20 entreprisene som skal ut på konkurranse i år, og ga et innblikk i det som også kommer i 2020.

- Vi er spent på deltagelsen og håper at en rekke lokale og regionale selskaper leverer inn tilbud når de lyses ut i markedet. Det er mye som kommer i år. Det vil komme en rekke godkjenninger fra departementet på enkeltprosjekter, og da skal vi være klar til å kontrahere så snart som mulig, sier Syvertsen.

Variasjonen på prosjektene er veldig stor, og er alt fra infrastruktur, fornyelse av eksisterende bygg, nye forlegninger, logistikk og forsyning, beskyttelse og sikring, etablering og forsyning av energi.

Det største prosjektet er bygget for maritime fly

Det største prosjektet som starter opp i år er MPA-bygget for de fem maritime overvåkningsflyene som kommer sommeren 2022 til Evenes. Her vil det være entrepriser fra 50 til 300 millioner, totalt  600 millioner kroner. De første anbudene kommer allerede ut på vårparten, med anleggsstart til høsten.

Prosjekt for F35 jagerfly på Evenes

Disse flyene skal operere fra Evenes fra januar 2022, og her vil det komme to generalentrepriser hvor en er for bygg og en for banesystemet og infrastruktur.

Reguleringsplan for flyplassområdet

I løpet av første kvartal i år oversendes forslaget til reguleringsplan med konsekvensutredninger til Kommunal og moderniseringsdepartementet. Denne vil bli lagt ut til offentlig høring av departementet, og planlagt godkjent sommeren 2019.
- Vi holder på med den siste finpussen på konsekvensutredningene, og det er mange brikker som skal på plass, forteller Olaf Dobloug, vår leder for utbyggingen av Ørland og Evenes flystasjoner.

Hva kommer til nye Evenes flystasjon

Flystasjonen er Norges fremskutte base (QRA) for de nye jagerflyene F35, hovedbase for de maritime overvåkningsflyene P-8 og luftvern. Den fremskutte basen, Natos Quick Reaction Alert, er ment å stå fullt operativ innen 2022.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.