Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Evenes: Bygging av hangarer til patruljeflyene fullføres

Evenes flystasjon nærmer seg en komplett base når hangarene til de nye maritime patruljeflyene står ferdig. To kontrakter er nå signert med en verdi på tilsammen vel 1,26 milliarder kroner.

Dette er den største signeringen som er gjort for nye Evenes flystasjon. Disse to kontraktene er viktig i fortsettelsen av å klargjøre Evenes for mottak av de nye maritime patruljeflyene P-8. Grunnarbeidet for hangartomten startet i 2020 og står ferdig nå i juli.

De nye kontraktene for bygging og flyoperative flater vil gi positive ringvirkninger til både lokalt og regionalt. Hovedentreprisen for bygging går til PEAB Bjørn Bygg AS og har en verdi på kr 807 152 604 inkl. mva. Sideentreprisen for flyoperative flater, utomhus arbeid, går til Bertelsen & Garpestad AS og har en verdi på kr 452 923 136 inkl. mva.

Utbyggingen på Evenes gir store ringvirkninger
– Jeg er veldig glad for at den største kontrakten på Evenes nå går til en regional leverandør. I sterk konkurranse har de klart å konkurrere seg til kontrakten. Utbyggingen på Evenes gir store ringvirkninger for regionalt og lokalt næringsliv. På tross av koronapandemien holder Forsvarsbygg hjulene i gang med prosjektene på Evenes. Jeg ser fram til at vi når flere milepæler, både for de nye kampflyene og de nye overvåkningsflyene som vi snart mottar, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Et løft for forsvarssektoren
– En milepæl er nådd med å bygge forsvarsevne. Når prosjektet står ferdig i starten av 2024 vil en viktig del av beredskapskapasiteten til Forsvaret være operativt. Signering av disse to kontraktene for basen til de maritime patruljeflyene er fortsettelsen med å levere en komplett base til Forsvaret. Dette er et stort løft for hele forsvarssektoren og nye Evenes flystasjon spesielt, sier direktør i Forsvarsbygg Thorbjørn Thoresen.

Vil benytte lokal arbeidskraft
Begge entreprenørene som nå har inngått kontraktene vil benytte lokal arbeidskraft.
– Som en lokal bedrift og samfunnsbygger i Nord-Norge er det fantastisk å signere kontrakt på et viktig bygg for landsdelen. Vi ser frem til å ha våre egne fagarbeidere og lærlinger i sving på Evenes, og er glad for at vi har fått med oss flere lokale underentreprenører og leverandører i prosjektet. Dette blir gøy! sier administrerende direktør PEAB Bjørn Bygg AS, Gro Skaar Knudsen.

– Vi takker for kontraktstildelingen og tilliten Forsvarsbygg har vist ved tildeling av denne kontrakten. Dette er en av de største kontraktene vi har hatt, og den kom på et veldig godt tidspunkt for oss da vi nå ferdigstiller flere arbeider på Evenes. Vi vil benytte oss av lokal arbeidskraft for å utføre oppdraget. Vi ser frem til å komme i gang med selve arbeidet, samt fortsette det gode samarbeidet vi har hatt på tidligere oppdrag, sier daglig leder i Bertelsen og Garpestad AS, Øyvind Langemyr.

Utbyggingen av Evenes innenfor vedtatt kostnadsramme
Tiltakene på nye Evenes flystasjon holder i all vesentlig grad fremdriften. Utbyggingen har en totalramme på vel 5,2 milliarder kroner. I løpet av 2021 beregnes det at Forsvarsbygg har investert i henhold til budsjett for vel tre milliarder. Bygging av hangarene med administrative fasiliteter, og flyoperative flater for de maritime overvåkningsflyene, Poseidon 8, vil være det største fotavtrykket på basen når den står ferdig.

Korona har vært en utfordring på fremdriften
Siden mars 2020, da korona medførte stor nedstengning med hjemmekontor, karantene og smittevernhåndtering samt reiseforbud, ga det utfordringer for fremdriften på en rekke prosjekter. Turbulens og omprosjektering har også forsinket fremdriften slik at ferdigstillelse av hangarene til flyene beregnes til årsskiftet 2023/24. På tross av dette har Forsvarsbygg holdt hjulene i gang, og underveis blitt overlevert en rekke prosjekter til Forsvaret. Det er også viktig å ha god håndtering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), når det er full utbygging og operativ drift av Forsvaret samtidig.

Kraftsamling i Ofoten
I løpet av få år vil Evenes være utbygget til å være den nest største basen til Luftforsvaret. Evenes flystasjon og 133 luftving skal ha nødvendige bygg og anlegg klare til å overta QRA-oppdraget med F-35 fra 2022. Samme år skal Forsvaret ta imot det første av totalt fem nye P-8 fly til Evenes i en midlertidig hangar og vedlikeholds hangar som er under oppføring.

– For Forsvaret er det viktig med en kraftsamling på Evenes. Ofoten er et viktig strategisk område for Forsvaret og Norge, sier forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen. Området har også betydning for alliert mottak.


FAKTA ny hangar for militære overvåkningsfly P-8:
Bygging av hangar, lager, verksted og administrasjonsbygg.
• Oppdragsgiver: Forsvarsdepartementet
• Byggherre: Forsvarsbygg
• Kontraktssum: kr 807 152 604 inkl. mva
• Areal bygging inkl. hangar: ca. 21.500 m2
• Hovedentreprise
• Entreprenør: PEAB Bjørn Bygg AS
• Byggeledelse: Sweco Norge AS
• Ferdigstillelse: 2023/2024

FAKTA flyoperative flater for ny hangarer:
Bygging av takseveier og oppstillingsplasser for fly
• Oppdragsgiver: Forsvarsdepartementet
• Byggherre: Forsvarsbygg
• Kontraktssum: kr 452 923 136 inkl. mva.
• Areal utomhus: ca 100.000 m2
• Sideentreprise
• Entreprenør: Bertelsen & Garpestad AS
• Byggeledelse: Sweco Norge AS
• Ferdigstillelse: 2023/2024

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.