Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Evenes - luftvernet kommer

Det moderne luftvernsystemet NASAMS skal beskytte nye Evenes flystasjon.

Sammen med Forsvaret planlegger vi et prosjekt med fornyelse av den bygningsmassen som ble etablert i forbindelse med anskaffelsen av NOAH-systemet på midten 80-tallet. Deler av dette ble i sin tid finansiert med investeringsmidler fra NATO.

- Vi har overlevert forprosjektet til Forsvarsdepartementet for videre behandling og godkjenning. Målsettingen er å kunne starte de første arbeidene på kontorbygg, ekserserhall og verksted allerede til sommeren, forteller vår utbyggingssjef for Evenes, John Ommund Syvertsen, .

Luftvern med NASAMS

- De samlede tiltakene er vurdert å være tilstrekkelig for å få luftvernet tilbake til Evenes, og for å understøtte styrkeproduksjon og operasjoner med det nye systemet. NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) er en viktig kapasitet for Forsvaret, sammen med fullt operativt baseforsvar, for beskyttelse av både kampfly og maritime patruljefly som skal operere ut fra Evenes som base, sier Syvertsen.

Det norskutviklede luftvernsystemet NOAH forsvarte Evenes flystasjon på slutten av 1980-tallet og frem til flystasjonen ble nedlagt i 1994. Luftvernartilleribataljonens motto var «Vern om Ofoten». Nå kommer luftvernet tilbake med det moderne NASAMS-systemet.


Prosjektets omfang

På Evenes er det lagt til grunn at det flyttes opp ett luftvernbatteri med våpensystemet NASAMS - som i dag opererer ut fra Ørland flystasjon. Luftvernbatteriet som etableres på Evenes vil være underlagt bataljonsledelsen på Ørland, hvor de øvrige to luftvernbatteriene har sin hjemmebase. Avdelingen vil bestå av vernepliktige mannskaper, spesialistbefal og offiserer.


Gjenbruk og fornyelse

Bygningsmassensom ble etablert for NOAH-systemet er godt egnet for dagens luftvernsystem, men det er behov for en del fornyelse og oppussing av byggene. I tillegg har luftvernbatteriet behov for fasiliteter for praktisk og teoretisk undervisning, og brukervedlikehold av luftvernmateriellet.


Fremdrift - på plass i 2020

Når det gjelder kombi-hangaren så er denne per i dag utleid til luftambulansetjenesten på Evenes, og de har en forlenget leieavtale frem til juni i år. Arbeidene vil starte opp umiddelbart når lokalene er ledige. Forsvarsbygg planlegger å bruke lokale rammeavtaler på en del av arbeidene, slik at man kan komme raskt i gang. Den endelige målsettingen er at luftvernbatteriet er på plass med materiell og personell sommeren 2020.

Med kombi-hangaren som «ekserserhall» for NASAMS på Evenes, er ringen nå på mange måter sluttet. Hangaren er av gammel årgang, men med de planlagte tiltakene i prosjektet vil luftvernbatteriet få gode fasiliteter for sin tjeneste.

 

Fakta

- om luftvern

NOAH systemet: NOAH - eller Norwegian Adapted Hawk, var en videreutvikling av det amerikanske luftvernsystemet HAWK (Homing All the Way Killer). NOAH-systemet ble utplassert på flystasjonene Bardufoss, Andøya, Evenes, Bodø, Ørland og Værnes. Til luftvernsystemet ble det etablert kontorbygg (batteribygg), lagerbygg (raketthall) og et luftvernteknisk verksted, samt et antall feltstillinger rundt flystasjonen.

 

- om kombi-hangar

Hangaren ble i sin tid bygd for helikopter og var tenkt å kunne understøtte F-16 jagerfly, og ble av den grunn lagt i direkte tilknytning til det flyoperative området. Kombi-hangaren på Evenes er det første bygget som ble satt opp, allerede på 1970-tallet. I 1979 ble kanonluftvern-materiell (L-60), som ble fraktet med landgangsfartøyer fra Bodø, lagret i Kombi-hangaren. Alt virke på Evenes fant sted i Kombi-hangaren fra sommeren 1986, og etter sigende skal også første faste stasjonssjef ha bodd der fram til militære tjenesteboliger kom på plass.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.