Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Evenes: Kartlegging av støydempende tiltak startar i haust

Informasjonsmøter vedrørande støytiltak på bustader i Tjeldsund og Evenes kommune er gjennomført. Det var eit stort behov for både innbyggarane og Forsvarsbygg å møtast etter eit langt koronaavbrot.

Det vart gitt ei orientering om sjølve gjennomføringa av støytiltaka. I dette inneber det òg at helårsboligene skal synfarast.

Informasjon på e-post

Frå Multiconsult vart det gjennomgått korleis den fysiske synfaringa i bustadene blir gjennomførte. Desse synfaringane er nødvendige for å få avklart om det skal gjennomførast støyfasade dempande tiltak eller ei på helårsboligen.

Det skal gjennomførast besøk til 175 adresser i Evenes og Tjeldsund. Alle bustadeigarar vil motta ein oppsummerande naborapport i forhold til om tiltak vil bli tilbode eller ei. Denne rapporten vil bli sendt ut til dei ulike huseigarane per e-post frå og med januar 2022.

Forsvarsbygg gjer oppmerksam på at ein del av bustadene som blir synfarne ikkje har behov for tiltak, men vi er avhengig av undersøkingane for å avklara dette.

Oppfølgende informasjonsmøte seinare

Det var godt frammøte i begge kommunane. Innbyggarane var samstemde i at dei ønskte meir og utfyllande informasjon om oppfølginga av reguleringsplanen. Det førre fysiske møtet fann stad i 2019, og deretter har nedstengning av samfunnet sett stoppar for dei nyttige møta.

Vi har lagt ved to av presentasjonane som vart nytta under informasjonsmøta.

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.