Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Evenes: Kartlegging av støydempende tiltak startar i haust

Informasjonsmøter vedrørande støytiltak på bustader i Tjeldsund og Evenes kommune er gjennomført. Det var eit stort behov for både innbyggarane og Forsvarsbygg å møtast etter eit langt koronaavbrot.

Det vart gitt ei orientering om sjølve gjennomføringa av støytiltaka. I dette inneber det òg at helårsboligene skal synfarast.

Informasjon på e-post

Frå Multiconsult vart det gjennomgått korleis den fysiske synfaringa i bustadene blir gjennomførte. Desse synfaringane er nødvendige for å få avklart om det skal gjennomførast støyfasade dempande tiltak eller ei på helårsboligen.

Det skal gjennomførast besøk til 175 adresser i Evenes og Tjeldsund. Alle bustadeigarar vil motta ein oppsummerande naborapport i forhold til om tiltak vil bli tilbode eller ei. Denne rapporten vil bli sendt ut til dei ulike huseigarane per e-post frå og med januar 2022.

Forsvarsbygg gjer oppmerksam på at ein del av bustadene som blir synfarne ikkje har behov for tiltak, men vi er avhengig av undersøkingane for å avklara dette.

Oppfølgende informasjonsmøte seinare

Det var godt frammøte i begge kommunane. Innbyggarane var samstemde i at dei ønskte meir og utfyllande informasjon om oppfølginga av reguleringsplanen. Det førre fysiske møtet fann stad i 2019, og deretter har nedstengning av samfunnet sett stoppar for dei nyttige møta.

Vi har lagt ved to av presentasjonane som vart nytta under informasjonsmøta.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.