Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Evenes lufthavn - arbeid på rullebanen

I forbindelse med utviklingen av nye Evenes flystasjon for Forsvaret, har det startet opp arbeid i nord-enden av rullebanen. Arbeidet er koordinert med Avinor. Det skal bla monteres ned en bremsevaier (RAG) for de nye kampflyene i rullebanen, samt trafikkavviklingsplattformer.

Det innebærer at det vil være noe redusert lengde på rullebanen for flyene som skal lande og ta av frem til 15. juli.

Trafikken går som planlagt

Siden rullebanen på Evenes er lang vil ikke dette få de største konsekvensene for avviklingen av trafikken på flyplassen. Evenes flyplass har en av Norges lengste rullebaner. Under anleggsarbeidet vil det fortsatt være over 2 km rullebane tilgjengelig. Når arbeidet er ferdig, vil rullebanen igjen ha full lengde, som er 2812m.

I tillegg til Runway arresting gear (RAG) som skal ned i rullebanen, vil det samtidig bli bygget enda en trafikkavviklingsplattform. Tilsvarende arbeid ble gjennomført i sørenden av rullebanen i fjor.

- Dette er et viktig prosjekt i forbindelse med at nye Evenes flystasjon skal være operativ og ta imot de nye F35 flyene til høsten og innfasing av de nye maritime patruljeflyene, forteller John Ommund Syvertsen, seksjonssjef for utbyggingen av blant annet Evenes og Ørland i Forsvarsbygg.

- Det har vært nedlagt et godt stykke arbeide på lufthavnen for å sikre at flysikkerheten ivaretas og at vi kan drifte lufthavnen på en trygg og effektiv måte i perioden med innskutt terskel. Erfaringer fra tilsvarende prosjekt i sør-enden av rullebanen sommeren 2020, er innarbeidet i planene og samarbeidet mellom Avinor og Forsvarsbygg har vært og er godt, sier lufthavnsjef Geir-Olav Skogstad i Avinor.

Hangar nær terminalbygget til Avinor

Ved siden av den militære hangaren på Evenes, oppføres nå en hangar for innfasingen av de maritime patruljeflyene, MPA. Innfasingen av flyene starter på Evenes før de permanente bygg- og anleggene med alle fasiliteter står klar i 2023. 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.