Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsministeren med første spadetak på Evenes

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen tok det første spadetak på tomta hvor en ny mannskapsforlegning skal bygges. Samme dag ble også Forsvarsbyggs nye kontorhotell offisielt åpnet. I tillegg landet F-35 kampfly på Evenes flystasjon for første gang.​

Forsvarsministerens besøk ble innledet med avduking av et nytt skilt for Evenes flystasjon. Dagen ble en flott markering av byggestarten for basen til de nye maritime patruljeflyene, samt den fremskutte operasjonsbasen for kampfly.

Stortinget vedtok å samle kampfly og de maritime patruljeflyene på Evenes høsten 2016. Flystasjonen er Norges fremskutte base (QRA) for de nye kampflyene F35, hovedbase for de maritime overvåkningsflyene P-8 og luftvern. Den fremskutte basen, Natos Quick Reaction Alert, er ment å stå fullt operativ innen 2022.

Innvesteringer

Investeringene som følger av langtidsplanen til Forsvaret (LTP) har en kostnadsramme på 3,5 milliarder kroner. I tillegg kommer noe investeringer på nødvendig fornyelse av bygg og anlegg samt og kostnader til inventar, på ca. 600 millioner kroner. Totalt på Evenes planlegger man å bruke vel 4 milliarder kroner på fornyelser og utbygging

Det er behov for noe fornyelse av bygg og anlegg på flystasjonen samt mindre tilpasninger. Det meste av bygninger og anlegg inne på området skal brukes, og flystasjonen utvikles med prinsippet om mest mulig gjenbruk.

Byggestart i 2019

Midler for nyinvesteringer på Evenes skal behandles av Stortinget i vårsesjonen 2019. Det som da planlegges er tilpasning av hangarer og bygging av tilstedevaktbygg for F-35, nybygg av kontorbygg, befalsforlegning, mannskapsforlegninger og sykestue, samt sikringstiltak. Det største byggeoppdraget her er P-8-hangaren med tilhørende operative flater som skal stå klar i 2021/22. Estimert byggetid er beregnet til to og et halvt år.

Fakta om utbyggingen

Flere nyhetssaker som omtaler utbyggingen av nye Evenes flystasjon finner dere HER

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.